ANA SAYFA


FİLOGENETİK SINIFLANDIRMA
 
 
 
**Filogenetik (doğal) sınıflandırma:
 
→Filogenetik sınıflandırma, canlılar arasındaki akrabalık ilişkilerine göre yapıılır.
→İlk olarak John Ray tarafından yapılmıştır.
 
Bilimsel bir sınıflandırmadır.
 
 
 
Filogenetik sınıflandırmada canlıların;
 
Hücre yapısı benzerliği
DNA benzerliği
Protein benzerliği
Enzim benzerliği
 
Simetri benzerliği (omurgasızlarda ışınsal ve bilateral, omurgalılarda ise sadece bilateral simetri görülür)
Fizyolojik ve anatomik benzerlikler
Embriyolojik gelişim benzerliği
Boşaltım atıkları benzerliği
 
Evrim basamakları benzerliği
Homolog organ benzerliği
 
                                                          dikkate alınarak yapılmıştır.
 
 
 
Homolog organlar:
 
Kökenleri aynı olmasına ramen, yaptıkları görevler farklı olduğunda; farklı şekil almış olan organlardır.
 
 
Örnek:
 
→İnsanın kolları-Kedinin ön ayakları
 
→Balina ön yüzgeci-Yarasa kanadı
 
→Atın ön ayakları-Kuş kanadı
 


 
Not: 
 
Homolog organların görevleri aynı olduğunda, şekilleri de benzer olur.
 
 
Örnek:
 
→Kelebek kanadı-Sinek kanadı
 
→Yarasa kanadı-Kuş kanadı
 
→Kedinin ön ayakları-Köpeğin ön ayakları
 
 
 
→Canlılar filogenetik sınıflandırmaya göre; bakteriler, arkebakteriler, protista, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar
    olmak üzere 6 aleme ayrılır.
 
 
 
 
**Prokaryot canlılar:
 
Çekirdeksiz tek hücreli canlılardır.
DNA' ları sitoplazmada dağınık halde bulunur.
Halkasal DNA taşırlar.
 
Zarlı organel taşımazlar.
→Organellerden sadece ribozom bulunur.
→Hücre zarının dış kısmında hücre çeperi bulunur.
 
 
Prokaryot canlılar; bakteriler ve arkebakteriler olmak üzere 2 gruba ayrılır.
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 
  www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats