ANA SAYFA


CANLI ALEMLERİ
 
 
 
*Canlı alemleri:
 
→Canlılar filogenetik sınıflandırmaya göre; bakteriler, arkebakteriler, protista, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar
    olmak üzere 6 aleme ayrılır.
 
 
 
 
**Prokaryot canlılar:
 
Çekirdeksiz tek hücreli canlılardır.
DNA' ları sitoplazmada dağınık halde bulunur.
Halkasal DNA taşırlar.
 
Zarlı organel taşımazlar.
→Organellerden sadece ribozom bulunur.
→Hücre zarının dış kısmında hücre çeperi bulunur.
 
 
Prokaryot canlılar; bakteriler ve arkebakteriler olmak üzere 2 gruba ayrılır.
 
 
 
***Bakteriler:
 
 
 
→DNA' larında histon proteinleri yoktur.
 
→Besinlerini glikojen şeklinde depolarlar.
 
→Fotosentez yapan bakterilerin sitoplazmasında klorofil bulunur.
 
→Oksijenli solunum yapan bakterilerde, mezozom adı verilen hücre zarı katlanmaları vardır.
 
→Mezozomda elektro taşıma enzimleri (ETS) bulunur.
 


 
→Hücre zarının dış kısmında, peptidoglikan yapılı hücre çeperi vardır.
 
Pilus adı verilen yapıları bulunur.
 
→Bakteriler bu yapı ile yüzeylere tutunur.
 
→Piluslar aynı zamanda, eşeyli üreyen bakterilerde gen aktarımda görev alır.
 
 
Bazı bakterilerde, plazmid adı verilen ve onların olumsuz ortam koşullarına karşı direçli olmasını sağlayan
    DNA parçaları vardır.
 
→Bazı bakterilerde, hareket organeli olarak kamçı bulunur.
 
→Hastalık yapıcı bakterilerde (patojen), hücre çeperinin dış kısımında kapsül bulunur.
 
 
→Bazı bakteriler, olumsuz ortam koşullarında ENDOSPOR oluşturur.
 
 
Endospor oluşumu:
 
→Bazı bakteriler; aşırı sıcak, aşırı kurak, uygun olmayan pH, besin kıtlığı…gibi olumsuz koşullarda endospor
    formuna geçer.
 
 
 
→Bakteriler endospor formuna geçmeden önce, DNA' sını eşleyerek kopyasını alır.
 
→Daha sonra bu kopyayı, endosporda saklar.
 
→Ortam koşulları normale döndüğünde ise bakteri eski haline geri döner.
 
 
 
Not:
 
→Bakteri endosporu bir üreme değildir.
 
→Bu olay, sadece kötü ortam koşullarından korunmak için geliştirilmiş bir adaptasyondur.
 
 
 
Bakterilerin Üremesi:
 
→Bakterilerin üremesi; eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir.
 
 
 
Tüm bakteriler, eşeysiz ikiye bölünerek çoğalır.
 
Bazı bakteriler ise eşeyli konjugasyonla çoğalır.
 
 
Bakterilerde konjugasyon:
 
→İki bakteri yan yana gelir.
 
→Bakteriler pilus adı verilen uzantılarla birbirine tutunur ve daha sonra iki bakteri arasında bir sitoplazmik köprü
    kurulur.
 
 
 
 
→Bir bakteriden diğerine doğru, tek taraflı gen (plazmid) aktarımı gerçekleşir.
 
→Daha sonra iki bakteri birbirinden ayrılır.
 
 
Not:
 
→Bakterilerde gerçekleşen konjugasyonda mayoz bölünme ve döllenme görülmez.
→Birey sayısı artmaz.
Sadece çeşitlilik oluşur.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats