ANA SAYFA

BİTKİLER ALEMİ

 


 
 
Bitkiler, genellikle kendi besinini kendileri üreten (ototrof) canlılardır.
 
Bunların tam parazit olanları hariç (canavar otu, cin saçı ...) 
hepsi
fotosentez yapar.Hücre çeperleri selülozdan yapılmıştır.

Glikozu nişasta şeklinde depolarlar.

Çiçeksiz bitkiler hariç sentrozom organeli taşımazlar.
 

 
Bitkilerin sınıflandırılması:
 
 
 

 

Bitkiler alemi; tohumsuz ve damarlı tohumlu bitkiler olmak üzere
2 şubeye ayrılır.
 
 
 
 
A. Tohumsuz bitkiler (çiçeksiz):
 
Çiçek taşımadıklarından tohum oluşturmazlar.
 
Hepsi ototrof olup, fotosentez yapar.
 
Eşeysiz üremeleri sporla, eşeyli üremeleri ise döl almaşı
(metagenez) 
ile gerçekleşir.

 
 
Tohumsuz bitkiler; damarsız ve damarlı tohumsuz bitkiler
olmak üzere iki
alt şubeye ayrılır.
 
 
 
1. Damarsız tohumsuz bitkiler:
 
İletim demeti taşımazlar.
 
Gerçek, kök, gövde ve yaprak taşımazlar.
 
Rizoit adı verilen, kök benzeri yapıları bulunur.
 
 
Örnek: Ciğer otları ve Kara yosunları
 
 

 
 
2. Damarlı tohumsuz bitkiler:
 
İletim demeti taşırlar.
 
Gerçek, kök, gövde ve yaprak taşırlar.
 
Rizom adı verilen toprak altı gövdeleri bulunur.
 
 
Örnek: Kibrit otları, At kuyrukları ve Eğreltiler 
 
 
 
 

B. Damarlı tohumlu (çiçekli) bitkiler:
 
Gelişmiş bitkiler olup, çiçek ve tohum oluştururlar.
 
Tam parazit olanları hariç, hepsi fotosentez yapar.
 
Gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır.
 
İletim demetleri taşırlar.
 
 
Tohumlu bitkiler; açık tohumlular ve kapalı tohumlular
olmak üzere
iki alt şubeye ayrılır.
 
 
 
 
1. Açık tohumlular:
 
Gerçek çiçek taşımazlar.
 
Kozalak adı verilen, basit yapılı bir çiçekleri vardır.
 
Tohumları, çiçek yapraklarının altında bulunur.
 
Ovaryum taşımadıklarından meyve oluşturmazlar.
 
Genellikle iğne yapraklıdırlar.
 
Yaprak dökmeyen çok yıllık bitkilerdir.
 
Otsu formları yoktur.

Çift döllenme görülmez.
 
Endosperm haploit (n) kromozom taşır.
 
Kambiyum taşırlar. (enine kalınlaşma görülür)
 
İletim demetleri düzenlidir. (açık iletim demeti)
 
Kazık kök taşırlar.
 
Çok çeneklidirler.
 
 
Örnek: Çam, ardıç, köknar, ladin, servi, porsuk, ginkgo, sekoya…
  
 
2. Kapalı tohumlular:
 
Gelişmiş yapılı çiçek taşırlar.
 
Ovaryumun taşıdıklarından meyve oluştururlar.
 
Tohumları meyve içinde bulunur.
 
Endospermleri triploit (3n) kromozomludur.
 
 
Kapalı tohumlu bitkiler; tek çenekli ve çift çenekli bitkiler
olmak üzere
iki sınıf altında incelenirler.
 
 
 
 
a. Tek çenekliler: Genellikle tek yıllık otsu bitkilerdir.
 
Tohumlarında bir çenek bulunur.
 
 
 
Yaprakları paralel damarlıdır.
 
Genellikle yaprak sapı taşımazlar.
 
Saçak kök taşırlar.
 
Kambiyum taşımazlar. (enine kalınlaşma görülmez)
 
İletim demetleri dağınıktır. (kapalı iletim demeti)
 
 
Örnek: Tahıllar, soğanlı bitkiler, muz ağacı, zencefiller,
orkideler, palmiyegiller, ananas, papirüs, şeker kamışı...
 

 
 
b. Çift çenekliler: Genellikle çok yıllık odunsu bitkilerdir.
 
Tohumlarında iki çenek bulunur.
 
 
Yaprakları ağsı damarlıdır.
 
Yaprak sapı taşırlar.
 
Kazık kök taşırlar.
 
Kambiyum bulunur. (çok yıllık olanlarında
enine kalınlaşma görülür)

İletim demetleri düzenlidir. (açık iletim demeti)
 
Bitkilerin büyük bir kısmı çift çeneklidir.
 
 
Örnek: Baklagiller, Turunçgiller, Gülgiller, Elma, Armut,
Kayısı, Nar, Erik, Nane, Fındık, Ceviz, Marul…
 
  
 
 


web stats