ANA SAYFA


BİTKİLER ALEMİ

 
 
 
 
***Bitkiler alemi:
 
→Genellikle ototrof canlılardır.
 
→Tam parazit bitkiler hariç (canavar otu (küsküt), cin saçı ...) hepsi
fotosentez yapar.

 
→Hücre çeperleri selülozdan yapılmıştır.
 
 
Glikozu nişasta şeklinde depolarlar.
 
→Çiçeksiz bitkiler hariç sentrozom organeli taşımazlar.
 
 
Bitkilerin sınıflandırılması:
 
 

 
→Bitkiler alemi; tohumsuz ve damarlı tohumlu bitkiler olmak üzere 2 şubeye ayrılır.
 
 
 
 
1. Tohumsuz bitkiler (çiçeksiz):
 
Çiçek taşımadıklarından tohum oluşturmazlar.
 
→Hepsi ototrof olup, fotosentez yapar.
 
Eşeysiz üremeleri sporla, eşeyli üremeleri ise döl almaşı
ile gerçekleşir.
 
 
Tohumsuz bitkiler; damarsız ve damarlı tohumsuz bitkiler
olmak üzere iki
alt şubeye ayrılır.
 
 
 
 
a. Damarsız tohumsuz bitkiler:
 
→İletim demeti taşımazlar.
 
Gerçek, kök, gövde ve yaprak taşımazlar.
 
Rizoit adı verilen, kök benzeri yapıları bulunur.
 
Örnek: Ciğer otları ve Kara yosunları
 
 
 
b. Damarlı tohumsuz bitkiler:
 
→İletim demeti taşırlar.
 
Gerçek, kök, gövde ve yaprak taşırlar.
 
Rizom adı verilen toprak altı gövdeleri bulunur.
 
 
Örnek: Kibrit otları, At kuyrukları ve Eğreltiler 
 
 
 
 
2. Damarlı tohumlu bitkiler (çiçekli):
 
→Gelişmiş bitkiler olup, çiçek ve tohum oluştururlar.
 
Tam parazit olanları hariç, hepsi fotosentez yapar.
 
→Gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır.
 
→İletim demetleri taşırlar.
 
 
Tohumlu bitkiler; açık tohumlular ve kapalı tohumlular olmak
üzere
iki alt şubeye ayrılır.
 
 
 
 
a. Açık tohumlular:
 
Gerçek çiçek taşımazlar.
 
Kozalak adı verilen, basit yapılı bir çiçekleri vardır.
 
→Tohumları, çiçek yapraklarının altında bulunur.
 
→Ovaryum taşımadıklarından meyve oluşturmazlar.
 
→Genellikle iğne yapraklıdırlar.
 
Yaprak dökmeyen çok yıllık bitkilerdir.
 
→Otsu formları yoktur.
 
→Çift döllenme görülmez.
 
→Endosperm haploit (n) kromozom taşır.
 
Kambiyum taşırlar. (enine kalınlaşma görülür)

→İletim demetleri düzenlidir. (açık iletim demeti)
 
→Kazık kök taşırlar.
 
→Çok çeneklidirler.
 
 
Örnek: Çam, ardıç, köknar, ladin, servi, porsuk, ginkgo, sekoya…
 
 


 
b. Kapalı tohumlular:
 
→Gelişmiş yapılı çiçek taşırlar.
 
→Ovaryumun taşıdıklarından meyve oluştururlar.
 
→Tohumları meyve içinde bulunur.
 
→Endospermleri triploit (3n) kromozomludur.
 
 
Kapalı tohumlu bitkiler; tek çenekli ve çift çenekli bitkiler olmak üzere
iki sınıf altında incelenirler.
 
 
 
Tek çenekliler:
 
Genellikle tek yıllık otsu bitkilerdir.
 
→Tohumlarında bir çenek bulunur.
 
 
 
→Yaprakları paralel damarlıdır.
 
Genellikle yaprak sapı taşımazlar.
 
Saçak kök taşırlar.

→Kambiyum taşımazlar. (enine kalınlaşma görülmez)
 
→İletim demetleri dağınıktır. (kapalı iletim demeti)
 
 
Örnek: Tahıllar, soğanlı bitkiler, muz ağacı, zencefiller, orkideler,
 palmiyegiller, ananas, papirüs, şeker kamışı...
 
 
 
 
Çift çenekliler:
 
→Genellikle çok yıllık odunsu bitkilerdir.
 
→Tohumlarında iki çenek bulunur.
 
 
→Yaprakları ağsı damarlıdır.
 
→Yaprak sapı taşırlar.
 
Kazık kök taşırlar.
 
→Kambiyum bulunur. (çok yıllık olanlarında enine kalınlaşma görülür)
 
→İletim demetleri düzenlidir. (açık iletim demeti)
 
→Bitkilerin büyük bir kısmı çift çeneklidir.
 
 
Örnek: Baklagiller, Turunçgiller, Gülgiller, Elma, Armut, Kayısı, Nar,
Erik, Nane, Fındık, Ceviz, Marul…

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















web stats