ANA SAYFA


BİTKİLER ALEMİ

 
 
***Bitkiler alemi:
 
→Genellikle ototrof canlılardır.
→Tam parazit bitkiler hariç (canavar otu (küsküt otu), cin saçı ...) hepsi fotosentez yapar.
→Hücre çeperleri selülozdan yapılmıştır.
 
 
 
Glikozu nişasta şeklinde depolarlar.
→Çiçeksiz bitkiler hariç sentrozom organeli taşımazlar.
 
 
 
Bitkilerin sınıflandırılması:
 
 
 


 
→Bitkiler alemi; tohumsuz ve damarlı tohumlu bitkiler olmak üzere 2 şubeye ayrılır.
 
 
 
 
Tohumsuz bitkiler (çiçeksiz):
 
Çiçek taşımadıklarından tohum oluşturmazlar.
→Hepsi ototrof olup, fotosentez yapar.
Eşeysiz üremeleri sporla, eşeyli üremeleri ise döl almaşı (metagenez) ile gerçekleşir.
 
 
Tohumsuz bitkiler; damarsız ve damarlı tohumsuz bitkiler olmak üzere iki alt şubeye ayrılır.
 
 
 
 
Damarsız tohumsuz bitkiler:
 
→İletim demeti taşımazlar.
Gerçek, kök, gövde ve yaprak taşımazlar.
Rizoit adı verilen, kök benzeri yapıları bulunur.
 
 
Örnek: Ciğer otları ve Kara yosunları
 
 
 
 
Damarlı tohumsuz bitkiler:
 
→İletim demeti taşırlar.
Gerçek, kök, gövde ve yaprak taşırlar.
Rizom adı verilen toprak altı gövdeleri bulunur.
 
 
Örnek: Kibrit otları, At kuyrukları ve Eğreltiler 
 
 
 
 
►Damarlı tohumlu bitkiler (çiçekli):
 
→Gelişmiş bitkiler olup, çiçek ve tohum oluştururlar.
Tam parazit olanları hariç, hepsi fotosentez yapar.
→Gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır.
→İletim demetleri taşırlar.
 
 
Tohumlu bitkiler; açık tohumlular ve kapalı tohumlular olmak üzere iki alt şubeye ayrılır.
 
 
 
 
Açık tohumlular:
 
Gerçek çiçek taşımazlar.
Kozalak adı verilen, basit yapılı bir çiçekleri vardır.
→Tohumları, çiçek yapraklarının altında bulunur.
 
→Ovaryum taşımadıklarından meyve oluşturmazlar.
→Genellikle iğne yapraklıdırlar.
Yaprak dökmeyen çok yıllık bitkilerdir.
→Otsu formları yoktur.
 
→Çift döllenme görülmez.
→Endosperm haploit (n) kromozom taşır.
Kambiyum taşırlar. (enine kalınlaşma görülür)
 
→İletim demetleri düzenlidir. (açık iletim demeti)
→Kazık kök taşırlar.
→Çok çeneklidirler.
 
 
Örnek: Çam, ardıç, köknar, ladin, servi, porsuk, ginkgo, sekoya…
 
 
 
Kapalı tohumlular:
 
→Gelişmiş yapılı çiçek taşırlar.
→Ovaryumun taşıdıklarından meyve oluştururlar.
→Tohumları meyve içinde bulunur.
→Endospermleri triploit (3n) kromozomludur.
 
 
Kapalı tohumlu bitkiler; tek çenekli ve çift çenekli bitkiler olmak üzere iki sınıf altında incelenirler.
 
 
 
 
►Tek çenekliler:
 
Genellikle tek yıllık otsu bitkilerdir.
→Tohumlarında bir çenek bulunur.
 
 
 
→Yaprakları paralel damarlıdır.
Genellikle yaprak sapı taşımazlar.
Saçak kök taşırlar.
 
→Kambiyum taşımazlar. (enine kalınlaşma görülmez)
→İletim demetleri dağınıktır. (kapalı iletim demeti)
 
 
Örnek: Tahıllar, soğanlı bitkiler, muz ağacı, zencefiller, orkideler, palmiyegiller, ananas, papirüs, şeker kamışı
 
 
 
 
►Çift çenekliler:
 
→Genellikle çok yıllık odunsu bitkilerdir.
→Tohumlarında iki çenek bulunur.
 
 
→Yaprakları ağsı damarlıdır.
→Yaprak sapı taşırlar.
Kazık kök taşırlar.
→Kambiyum bulunur. (çok yıllık olanlarında enine kalınlaşma görülür)
→İletim demetleri düzenlidir. (açık iletim demeti)
 
→Bitkilerin büyük bir kısmı çift çeneklidir.
 
 
Örnek: Baklagiller, Turunçgiller, Gülgiller, Elma, Armut, Kayısı, Nar, Erik, Nane, Fındık, Ceviz, Marul…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats