ANA SAYFA


BAKTERİLER
 
 
 
***Bakteriler:
 
 
 
Çekirdeksiz tek hücreli canlılardır.
 
DNA' ları sitoplazmada dağınık halde bulunur.
 
Halkasal yapıda DNA taşırlar.
 
→DNA' ları üzerinde histon proteinleri bulunmaz.
 
Zarlı organel taşımazlar.
 
→Organellerden sadece ribozomları vardır.
 
→Besinlerini glikojen şeklinde depolarlar.
 
 
 
→Fotosentez yapan bakterilerin sitoplazmasında klorofil bulunur.
 
→Oksijenli solunum yapan bakterilerde, mezozom adı verilen hücre zarı katlanmaları vardır.
 
→Mezozomda elektro taşıma enzimleri (ETS) bulunur.
 
 
→Hücre zarının dış kısmında, peptidoglikan yapılı hücre çeperi vardır.
 
Pilus adı verilen yapıları bulunur.
 
→Bakteriler bu yapı ile yüzeylere tutunur.
 
→Piluslar aynı zamanda, eşeyli üreyen bakterilerde gen aktarımda görev alır.
 
 
Bazı bakterilerde, plazmid adı verilen ve onların olumsuz ortam koşullarına karşı direçli olmasını sağlayan
    DNA parçaları vardır.
 
→Bazı bakterilerde, hareket organeli olarak kamçı bulunur.
 
→Hastalık yapıcı bakterilerde (patojen), hücre çeperinin dış kısımında kapsül bulunur.
 
 
→Bazı bakteriler, olumsuz ortam koşullarında ENDOSPOR oluşturur.
 


 
Endospor oluşumu:
 
→Bazı bakteriler; aşırı sıcak, aşırı kurak, uygun olmayan pH, besin kıtlığı…gibi olumsuz koşullarda endospor
    formuna geçer.
 
 
 
→Bakteriler endospor formuna geçmeden önce, DNA' sını eşleyerek kopyasını alır.
 
→Daha sonra bu kopyayı, endosporda saklar.
 
→Ortam koşulları normale döndüğünde ise bakteri eski haline geri döner.
 
 
Not:
 
→Bakteri endosporu bir üreme değildir.
 
→Bu olay, sadece kötü ortam koşullarından korunmak için geliştirilmiş bir adaptasyondur.
 
 
 
 
Bakterilerin Üremesi:
 
→Bakterilerin üremesi; eşeyli ve eşeysiz olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleşir.
 
 
 
Tüm bakteriler, eşeysiz ikiye bölünerek çoğalır.
 
Bazı bakteriler ise eşeyli konjugasyonla çoğalır.
 
 
Bakterilerde konjugasyon:
 
→İki bakteri yan yana gelir.
 
→Bakteriler pilus adı verilen uzantılarla birbirine tutunur ve daha sonra iki bakteri arasında bir sitoplazmik köprü
    kurulur.
 
 
 
 
→Bir bakteriden diğerine doğru, tek taraflı gen (plazmid) aktarımı gerçekleşir.
 
→Daha sonra iki bakteri birbirinden ayrılır.
 
 
Not:
 
→Bakterilerde gerçekleşen konjugasyonda mayoz bölünme ve döllenme görülmez.
→Birey sayısı artmaz.
Sadece çeşitlilik oluşur.
 
 
 
Bakterilerin sınıflandırılması:  

Bakteriler; şekil, gram boyası, beslenme ve solunum şekillerine göre 4 farklı bir şekilde sınıflandırılır.

 
 
Gram pozitif bakterilerin hücre çeperleri, gram negatif bakterilerden daha kalındır.
 
→Bu bakteriler, kristal viole adı verilen gram boyası ile mavi-mor renge boyanırlar.
 
 
Gram negatif bakterilerin, hücre çeperinin dış kısmında lipopolisakkariten oluşmuş bir tabaka vardır.
 
→Bu nedenle bu bakteriler gram boyası ile boyanmazlar.
 
→Gram negatif bakteriler, alkol uygulamasından sonra, safranin adı verilen bir boya ile pembeye boyanırlar.
 
 
Fakultatif bakteriler, hem oksijenli hem de oksijensiz solunum yapar.
 
→Bu bakterilerin geçici aerob olanlarınormal koşullarda oksijensiz solunum yapar.
 
→Bunlar sadece zorunlu kaldıklarında, oksijenli solunum yapar.
 
 
→Fakultatif bakterilerin geçici anaerob olanlarınormal koşullarda oksijenli solunum yapar.
 
→Bunlar sadece zorunlu kaldıklarında, oksijensiz solunum yapar.
 
 
 
Siyanobakteriler (mavi-yeşil algler):
 
→Bunların hepsi ototrof canlılar olup, fotosentez yapar.
 
→Yapılarında mavi renkli fikosiyanin pigmenti vardır.
 
→Bunların bazı türleri havanın azotunu bağlayabilir.
 
→Tek tek ya da koloni halde yaşarlar.
 
→Üremeleri sporla ve bölünerek olur.
 
→Eşeyli üreme görülmez.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats