ANA SAYFA


ARKEBAKTERİLER
 
 
Arkebakteriler: Canlı türlerinin yaşaması çok zor olan (ekstrem)
koşullarda bile yaşayabilen bakterilerdir.

Bu nedenle bu bakterilere
ekstremofil bakteriler de adı verilir.

 
Bu bakteriler, hemem hemen her ortamda bulunurlar.
 
Bunların: fotosentetik, kemosentetik, saprofit ya da simbiyoz
beslenen türleri de bulunur.
 
Halkasal DNA taşırlar.
 
DNA’ larında histon proteinleri bulunur.

Hücre duvarlarında peptidoglikan tabakası bulunmaz.

 
rRNA baz sıraları normal bakterilerden farklıdır.
 
Bazı türleri gram boyası ile boyanırkan, bazı türleri ise boyanmaz.
 

 
Arkebakteriler; metanojenler, termofiller, pisikrofiller, halofiller,
asidofiller ve alkalifiller olmak üzere 6 gruba ayrılır.

 
1. Metanojenler:
 
Bataklıklarda, çöplüklerde, lağım sularında,  çiftlik gübresinde,
kömür ocaklarında ve otçul canlıların sindirim sisteminde yaşarlar.
 
 
Oksijensiz solunum yaparlar.
 
CO2' yi H2 ile birleştirip metan gazı (CH4) üretirler.

Otçulların bağırsaklarında simbiyotik yaşayanlar selülozu sindirebilir.

 


Metanojenlerden; atık suların arıtılmasında, çöplerin ayrıştırılmasında

ve çöplerden; metan gazı, gübre ve biyoyakıt 
elde edilmesinden yararlanılır.
 
 

 
 
2.Termofiller:
 
Sıcak ortamlarda yaşayan bakterilerdir.
 
Bunlar termal sularda ve volkanik bacaların etrafında yaşar.
 
Ortalama olarak: 45-78 °C sıcaklık aralıklarında yaşarlar.
 
122 °C' ye kadar yaşayabilen türler bulunmuştur.
  
3. Pisikrofiller:
 
Soğuk ortamlarda yaşayan bakterilerdir.
 
Genellikle 5 °C' den daha düşük sıcaklıklarda yaşarlar.
 
-30 °C' de yaşayabilen türler bulunmuştur.
 
Genellikle fotosentez yaparlar.
 
  
4. Halofiller:
 
Aşırı tuzlu ortamlarda yaşayan bakterilerdir.
 
Tuz gölü, Lut gölü, tuzlu kayaçlar ve tuzlu bataklıklarda yaşayan
bakteriler bu gruba girer.

%36' lık tuz yoğunluğunda yaşayabilen türler bulunmuştur.

 
 
Fotosentez yapan  mor bakteriler halofil bakterilere örnek
olarak verilebilir.
 
 
 

 
5. Asidofiller:
 
Asidik ortamlarda yaşan bakterilerdir.  (pH: 0-1 arası)
 
Kemosentez yapan ve sülfürik asit üreten bakteriler örnek
olarak verilebilir.

 
Sıcak ortamlarda yaşayan asidofil arkelere, termoasidofil
bakteriler denir.
 
 
 
 
6. Alkalifiller:
 
Bazik ortamlarda yaşayan bakterilerdir. (pH: 8-9 arası)
 

 
 
Arkebakterilerin kullanım alanları:

1. Metal madenlerinin, zehir etkisinin azaltılması
 
2. Kalitesi düşük olan metal madenlerinin, işlenebilir hale getirilmesi
 
3. Hücre zarından lipozom elde edilmesi
 
4. Atık suların arıtılması
 
5. Çöplerin ayrıştırılması ve çöplerden; metan gazı, gübre
ve bioyakıt gibi ürünlerin elde edilmesi
 
 


 
 

 
 


 

 
 
 


web stats