ANA SAYFA

ÖGLENA-PARAMESYUM-AMİP
ÖZELLİKLERİ
 
 
 
 
 
 
Öglena: Tatlı sularda yaşar.

 Taşıdığı kamçı ile aktif olarak yer değiştirebilir.
 
 
Kloroplast taşır.

 
Hücre çeperi taşımaz.

Hücre içine giren fazla suyu, dışarı atmaya yarayan
 kontraktil koful taşır.

 
Sahip olduğu göz lekesi sayesinde ışığı algılar.

Pelikula adı verilen koruyucu bir örtüsü vardır.

Eşeysiz, boyuna bölünerek çoğalır.

Hem ototrof hem de heterotrof beslenir.

Fotosentez yaparak kendi besinini kendisi üretir ve aynı zamanda 
dışarıdan hazır olarak besin alır.
Paramesyum: Tatlı sularda yaşar.

Hücre çeperi taşımaz.

Vücudunun dış yüzeyinde hareket etmeye ve besinleri
yakalamaya yarayan siller bulunur.

Sillerin arasında trikosist adı verilen savunma iğneleri vardır.

Kontraktil koful taşır.

Çift çekirdeklidir.

Büyük çekirdek hücreyi yönetir ve eşeysiz üremeyi kontrol eder.

Küçük çekirdek ise eşeyli üremeyi kontrol eder.

Hücre ağzı ve hücre anüsü bulunur.

Pelikula adı verilen koruyucu bir örtüsü vardır.

Heterotrof beslenir.

Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

Eşeysiz enine bölünerek, eşeyli ise konjugasyon ile çoğalır.


Amip: Tatlı sularda yaşar.

Hücre çeperi taşımaz.

Yalancı ayak oluşturarak hareket eder ve besinlerini yakalar.

Kontraktil koful taşır.

Heterotrof olarak beslenir.

Bazı türleri, iç parazit olarak yaşar ve amipli dizanteri 
hastalığına yol açar.

Eşeysiz bölünerek çoğalır.enlightenedCıvık mantarlar ve Algler


enlightenedGelişmiş koloniler
 
 
 

 
 

 web stats