ANA SAYFA


POLİSAKKARİTLER
 
 
 
►Polisakkaritler: 
 
Çok sayıda glikoz molekülünün birleşmesinden oluşmuşlardır.
 

                 n(Glikoz) ---------------> Polisakkarit + (n-1)H2O
 
 
Sindirilmeden hücre zarından geçemezler.
 
Yapılarında glikozit bağı bulunur.
 
                                        Glikozit bağı sayısı = H2O sayısı
 
 
Polisakkaritler; nişasta, selüloz, glikojen ve  kitin olmak üzere dört gruba ayrılır.
 

 
 
►►Nişasta:
 
Bitkiler tarafından sentezlenir.
 
α-glikozidik bağ taşır.
 
Dallanmış yapıdadır.
 
Suda az çözünür.
 
Bitkilerde yedek besin deposu olarak görev yapar.
 

 
Not:

Özümleme nişastası kloroplastlarda depolanır. (primer nişasta)
 
Depo nişastası lökoplastlarda depolanır. (sekonder nişasta) 
 
 

►►Selüloz:
 
 
Bitkiler tarafından sentezlenir.
 
β-glikozidik bağ taşır.
 
Düz zincir yapısındadır. (dallanma yok)
 
Suda çözünmez.
 
Bitkilerin hücre çeperinin yapısına katılır. 
 


 
Not:
 
Mantarların hücre çeperinin yapısında az miktarda selüloz bulunur.
   

 
►►Glikojen:
 
Hayvanlar tarafından sentezlenir.
 
α-glikozidik bağ taşır.
 
Dallanmış yapıdadır. (dallanma nişastadan fazla)
 
Suda nişastadan daha fazla çözünür.
 
Hayvanlarda yedek besin deposu olarak görev yapar.
 
→Karaciğer ve kaslarda depolanır.
 
 
Not:
 
Glikojen bitkiler haricindeki tüm canlılarda yedek besin deposu olarak görev yapar.

 
 
►►Kitin:
 
Hayvanlar ve mantarlar tarafından sentezlenir.
 
Yapısındaki glikoz moleküllerinde, azot bulunur.
 
β-glikozidik bağ taşır.
 
Düz zincir yapısındadır.
 
Suda çözünmez.
 
Eklem bacaklıların dış iskeletini oluşturur.
 
Mantarların hücre çeperini oluşturur.
 
 
Not:

→Kitin, saf haldeyken yumuşak olmasına ramen, canlılarda yapısına kalsiyum karbonat tuzlarının
   katılması sonucunda sert bir yapı kazanır.


Kitin, ameliyat ipliklerinin yapımında kullanılır.
 
→Bütün polisakkaritler glikoz moleküllerinden oluşmalarına karşın, glikoz moleküllerinin dizilişi farklı olduğundan;
farklı kimyasal özelliklere sahiptir.
 
 
 
 
 
 

 
 
###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats