ANA SAYFA


MONOSAKKARİTLER VE DİSAKKARİTLER
 
 
 
Monosakkaritler:
 
Tek bir şeker molekülünden oluşmuşlardır.
Genel formülleri CnH2nOn şeklindedir.
Sindirime uğramazlar.
Hücre zarından geçebilirler.
Suda çözünürler.
Yapılarında; en az 3, en fazla 8 karbon atomu bulunur. 
Canlılar için en önemli olanları; 3,5 ve 6 karbon atomu taşıyanlarıdır.
 
 
 
 
►►Triozlar: 
 
→Yapılarında 3 karbon atomu bulunur.
→Genel formülleri C3H6O3 şeklindedir.
Gliseraldehit örnek olarak verilebilir.
 
Gliseraldehit fotosentez ve solunum tepkimelerinde kullanılır. (PGAL)
Aynı zamanda organik bileşiklerin birbirine dönüşümünde görev alır. 
 
 

 
►►Pentozlar:
 
→Yapılarında 5 karbon atomu bulunur.
 
→Pentozlar; riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki gruba ayrılır.
 


►►►Riboz:
 
RNA, ATP, NAD , NADP ve FAD moleküllerinin yapısında bulunur.

 
►►►Deoksiriboz:
 
DNA molekülünün yapısında bulunur.
 
 
 
►►Heksozlar:
 
Yapılarında 6 karbon atomu bulunur. 
→Genel formülleri C6H12O6 dır.
 
→Hekzoslar; glikoz, früktoz ve galaktoz olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 

►►►Glikoz:
 
Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar tarafından sentezlenir.
Meyvelerde ve kanda bol miktarda bulunur.
Bütün canlılar tarafından solunum reaksiyonlarında kullanılır.

 
►►►Früktoz:
 
Bitkiler tarafından üretilir.
Meyvelerde bol miktarda bulunur.


►►►Galaktoz:
 
Memeli hayvanlar tarafından üretilir.
Sütte bulunur.
 
Not: 
 
→Bütün hekzoslar aynı atomlardan oluşmasına karşın, atomların dizilişleri farklı olduğundan;
farklı kimyasal özelliklere sahiptir.

→Glikoz, früktoz ve galaktoz, hücre zarından direkt geçtiğinden hayvan hücrelerinde bulunabilir.
 
Hücre zarından geçiş hızları: Galaktoz > Glikoz > Früktoz 
►Disakkaritler:  
 
İki monosakkarit molekülünün birleşmesinden oluşur.
Yapılarında glikozit bağı bulunur.
Sindirilmeden hücre zarından geçemezler.
Suda çözünürler.
 
Disakkaritler; maltoz, sakkaroz, ve laktoz olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
 
►►Maltoz:
 
İki glikoz molekülünün birleşmesinden oluşmuştur.
 
 
 
 
Bitkiler tarafından sentezlenir.
Arpa şekeri olarak bilinir.

 

 
►►Sükroz (sakkaroz):
 
Bir glikoz ve bir früktoz molekülünün birleşmesinden oluşmuştur.
 

Bitkiler tarafından sentezlenir.
Çay şekeri olarak bilinir.

 
 
 
►►Laktoz:
 
Bir glikoz ve bir galaktoz molekülünün birleşmesinden oluşmuştur.
 


Memeli hayvanlar tarafından sentezlenir.
Süt şekeri olarak bilinir.
 
 
Not:
 
→Maltoz ve sükroz, hayvan hücrelerinde bulunmaz.
 
→Maltoz ve sükroz, otçul ve hem otçul-hem etçil  beslenen hayvanların bağırsaklarında bulunur.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats