ANA SAYFA

CIVIK MANTARLAR VE ALGLER
 
 

 
5. Cıvık mantarlar:
 
Hücreleri amipsi şeklindedir.
 
Yalancı ayak oluşturarak aktif olarak yer değiştirebilirler.
 
Tek hücreli canlılar olup, koloni oluşturarak geniş alanlara
yayılabilirler.
 
Çok çekirdeklidirler.
 
Hücre çeperi taşımazlar.
 
Saprofit ya da parazit olarak beslenirler.
 
Eşeysiz sporla, eşeyli ise metagenez (döl almaşı) 
ile çoğalırlar.
 
Örnek: Diktiyostelyum, Arkriya...
 
 
 
6. Algler: Hepsi sularda yaşar.

Hücre çeperi ve kloroplast taşırlar.

Bazı türleri kamçılı olup aktif olarak yer değiştirebilirler.

Bazılarında kontraktil koful bulunur.

Hepsi ototrof beslenir. (fotosentez yapar)
 
Eşeysiz sporlaeşeyli ise metagenez (döl almaşı) ile çoğalırlar.
 
Örnek: Tek hücreli algler, çok hücreli algler ve gelişmiş koloniler 
 
 


 
a. Tek hücreli algler:
 
Chlamydomonas ve Diatomeler bu gruba girer.
 
 
 
 
 
 
b. Çok hücreli algler (su yosunları):
 
Çok hücreli olmalarına ramen, doku oluşumu görülmez.
 
Gerçek kök, gövde ve yaprak taşımazlar.
 
İletim demetleri yoktur.

Stoma (gözenek) taşımazlar.

Kütikula tabakası ince ya da yoktur.
 
Örnek: Yeşil algler, kırmızı algler, altın sarısı algler, kahverengi algler
 

 


 
 


web stats