ANA SAYFA


CIVIK MANTARLAR VE ALGLER
 
 
 
Cıvık mantarlar:
 
→Hücreleri amipsi şeklindedir.
Yalancı ayak oluşturarak aktif olarak yer değiştirebilirler.
→Tek hücreli canlılar olup, koloni oluşturarak geniş alanlara yayılabilirler.
 
Çok çekirdeklidirler.
Hücre çeperi taşımazlar.
Saprofit ya da parazit olarak beslenirler.
Eşeysiz sporla, eşeyli ise metagenez (döl almaşı) ile çoğalırlar.
 
 
Örnek: Diktiyostelyum, Arkriya...
 


 
Algler:
 
Hepsi sularda yaşar.
Hücre çeperi ve kloroplast taşırlar.
→Bazı türleri kamçılı olup aktif olarak yer değiştirebilirler.
 
Bazılarında kontraktil koful bulunur.
→Hepsi ototrof beslenir. (fotosentez yapar)
 
Eşeysiz sporlaeşeyli ise metagenez (döl almaşı) ile çoğalırlar.
 
 
Örnek: Tek hücreli algler, çok hücreli algler ve gelişmiş koloniler 
 
 
 
 
Tek hücreli algler:
 
 
→Chlamydomonas ve Diatomeler bu gruba girer.
 
 
 
 
 
 
Çok hücreli algler (su yosunları):
 
→Çok hücreli olmalarına ramen, doku oluşumu görülmez.
→Gerçek kök, gövde ve yaprak taşımazlar.
İletim demetleri yoktur.
 
Stoma (gözenek) taşımazlar.
Kütikula tabakası ince ya da yoktur.
 
 
Örnek: Yeşil algler, kırmızı algler, altın sarısı algler, kahverengi algler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats