ANA SAYFA


DAMARLI TOHUMLU BİTKİLER

 
 
 
 
 
Damarlı tohumlu bitkiler (çiçekli):
 
→Gelişmiş bitkiler olup, çiçek ve tohum oluştururlar.
 
Tam parazit olanları hariç, hepsi fotosentez yapar.
 
→Gerçek kök, gövde ve yaprakları vardır.
 
→İletim demetleri taşırlar.
 
 
→Tohumlu bitkiler; açık tohumlular ve kapalı tohumlular olmak
üzere
iki alt şubeye ayrılır.
 
 
 
 
a. Açık tohumlular:
 
Gerçek çiçek taşımazlar.
 
Kozalak adı verilen, basit yapılı bir çiçekleri vardır.
 
→Tohumları, çiçek yapraklarının altında bulunur.
 
→Ovaryum taşımadıklarından meyve oluşturmazlar.
 
→Genellikle iğne yapraklıdırlar.
 
Yaprak dökmeyen çok yıllık bitkilerdir.
 
→Otsu formları yoktur.
 
→Çift döllenme görülmez.
 
→Endosperm haploit (n) kromozom taşır.
 
Kambiyum taşırlar. (enine kalınlaşma görülür)

→İletim demetleri düzenlidir. (açık iletim demeti)
 
→Kazık kök taşırlar.
 
→Çok çeneklidirler.
 
 
Örnek: Çam, ardıç, köknar, ladin, servi, porsuk, ginkgo, sekoya…
 
 
 
 
b. Kapalı tohumlular:
 
→Gelişmiş yapılı çiçek taşırlar.
 
→Ovaryumun taşıdıklarından meyve oluştururlar.
 
→Tohumları meyve içinde bulunur.
 
→Endospermleri triploit (3n) kromozomludur.
 
 
→Kapalı tohumlu bitkiler; tek çenekli ve çift çenekli bitkiler olmak üzere
iki sınıf altında incelenirler.
 
 


 
Tek çenekliler:
 
Genellikle tek yıllık otsu bitkilerdir.
 
→Tohumlarında bir çenek bulunur.
 
 
 
→Yaprakları paralel damarlıdır.
 
Genellikle yaprak sapı taşımazlar.
 
Saçak kök taşırlar.

→Kambiyum taşımazlar. (enine kalınlaşma görülmez)

 
→İletim demetleri dağınıktır. (kapalı iletim demeti)
 
 
Örnek: Tahıllar, soğanlı bitkiler, muz ağacı, zencefiller, orkideler,
 palmiyegiller, ananas, papirüs, şeker kamışı...
 
 
 
 
Çift çenekliler:
 
→Genellikle çok yıllık odunsu bitkilerdir.
 
→Tohumlarında iki çenek bulunur.
 
 
→Yaprakları ağsı damarlıdır.
 
→Yaprak sapı taşırlar.
 
Kazık kök taşırlar.
 
→Kambiyum bulunur. (çok yıllık olanlarında enine kalınlaşma görülür)
 
→İletim demetleri düzenlidir. (açık iletim demeti)
 
→Bitkilerin büyük bir kısmı çift çeneklidir.
 
 
Örnek: Baklagiller, Turunçgiller, Gülgiller, Elma, Armut, Kayısı, Nar,
Erik, Nane, Fındık, Ceviz, Marul…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


web stats