ANA SAYFA


CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ
 
 
 
1. Hücresel yapı: Bütün canlılar, hücre ya da hücrelerden oluşmuştur.
 
 
2. Üreme: Bütün canlılar, kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirir.
 
Canlılarda üreme; eşeysiz ve eşeyli üreme olmak üzere iki farklı
şekilde gerçekleşir.

 
 
3. Duyarlılık (irkilme): Bütün canlılar, çevreden gelen uyartılara karşı
tepki gösterirler.
 
 
4. Hareket: Bütün canlılar hareket eder.
 
Canlılarda hareket; aktif ve pasif hareket olmak üzere ikiye ayrılır.

 
Hayvanlarda aktif, bitkilerde ise pasif hareket görülür.
 
 

5. Boşaltım: Bütün canlılar, hücre içinde oluşturdukları atık maddeleri
vücuttan uzaklaştırırlar.
 

 
6. Beslenme: Bütün canlılar enerji ihtiyaçlarını karşılamak için
besin tüketirler.
 
→Canlılarda beslenme; ototrof ve hetetrof beslenme
olmak üzere ikiye ayrılır.

 
 
 
Bitkilerde ototrof, hayvanlarda ise heterotrof beslenme görülür.
 
 
 
7. Nükleik asitler: Bütün canlılarda, DNA ve RNA adı verilen
yönetici moleküller bulunur.
   
 

8. Mutasyon: Bütün canlıların DNA şifresi, zamanla çevre faktörlerinin
etkisiyle değişime uğrar.

 
9. Adaptasyon: Bütün canlılar, değişen çevre koşullarına karşı
uyum sağlama yeteneğindedirler.

 
10. Homeostasi (iç denge): Bütün canlılarda, kararlı bir iç denge bulunur.
 
 
11. Metabolizma: Bütün canlılarda, metabolizma adı verilen
yapım ve yıkım reaksiyonları gerçekleşir.
 
 
 
12. Enzim sistemi: Bütün canlılarda, metabolizmanın
gerçekleşmesinden sorumlu olan enzim sistemleri bulunur.
 
 
13. Ribozom organeli: Bütün canlılarda, protein sentezinden
sorumlu olan ribozom organeli bulunur.
 
 
14. Büyüme: Bütün canlıların vücut büyüklüğünde boyca ve
hacimce artış görülür.
 
15. Hücresel solunum: Bütün canlılar, besinleri parçalayarak
ATP sentezler.

 
16. Glikoliz enzimleri: 
Bütün canlılarda, hücresel solunumda kullanılan
glikoliz enzimleri bulunur.
 
17. Hücre içi sindirim: Bütün canlılar, hücre içinde depoladıkları
besinleri
hücre içinde sindirir.

 
 


web stats