ANA SAYFA


OKSİN HORMONU VE  DENEYLERİ
 
 
 
Oksin hormonu:
 
→Bitkinin uç bölgelerinde sentezlenir ve köklere doğru taşınır.
Işıktan kaçma özelliği vardır.
 
 
Görevi:
 
→Bitkinin boyuna uzamasını sağlar.
→Tohum çimlenmesinde ve hücre farklılaşmasında görev alır.
→Bitkide yaprak oluşumu, çiçek açma va meyve oluşmasını sağlar.
→Yönelme (tropizma) hareketinin gerçekleşmesini sağlar.
→Stomaların açılmasında görev alır.
 

 
Oksinle yapılan yulaf kleoptili (filizi) deneyleri:
 
 
1. Yulaf filizi, karanlıkta çimlendirilirse; oksin her tarafa eşit olarak
dağılır ve filiz büyür.
 
 
 
 
 
2. Yulaf filizinin uç kısmı kesilerek, karanlıkta bekletilirse; oksin
üretilemediğinden
büyüme olmaz.
 
 
 
 
3. Yulaf filizi, ışıkta çimlendirilirse; oksin hormonu her tarafa eşit
olarak dağılır ve filiz büyür.
 
 
 
 
4. Yulaf filizinin uç kısmı kesilerek, ışıkta bekletilirse; oksin
üretilemediğinden
büyüme olmaz.
 
 
 
 
 
5. Yulaf filizine, yan taraftan ışık verilirse; oksin hormonu ışıktan kaçar.
Oksinin olduğu yerde, daha fazla hücre bölünmesi gerçekleşir
ve filiz ışığa yönelir. (asimetrik büyüme)
 
 
 
 
 
 
6. Yulaf filizinin, uç kısmı kesilerek yan aşılanırsa ve karanlıkta
 
bekletilirse; uç kısımda sentezlenen oksin aşağı doğru iner.
Oksinin olduğu yerde daha fazla hücre bölünmesi gerçekleşir ve filiz yönelir.
 
 
 
 
 
7. Uç kısmı kesilerek yan aşılanmış olan bir yulaf filizine, aşı yapılan
yerden
ışık verilirse; oksin hormonu ışıktan kaçar.
Uç kısımda üretilen oksin, sürekli aşağı indiğinden; her iki tarafta
yaklaşık olarak eşit miktarda oksin bulunur.
 
Bu nedenle yulaf filizi büyür ama yönelmez.
 
 
 
 
 
 
8. Yulaf filizinin uç kısmı alimünyum folyo ile kapatılarak, yandan
ışık verilirse; alüminyum folyo 
ışığı geçirmediğinden oksin her
iki tarafta eşit olarak bulunur.
Bu nedenle yulaf filizi büyür ama yönelmez.
 
 
 
 
 
9. Yulaf filizi yandan mika ile yarıya kadar kesilirse; uç kısımda
üretilen oksin, mikadan alt kısma geçemez.
Mikanın olmadığı yerde oksin aşağı ineceğinden, daha fazla
 büyüme
gerçekleşir ve filiz yönelir.
 
 
 
 
 
10. Yandan yarıya kadar mikayla kesilmiş olan yulaf filizine,
karşı taraftan ışık verilirse; uçlarda üretilen oksin 
ışıktan kaçar
ve mikanın üstünde birikir.
Oksin hormonu alt kısımlara taşınmadığından; büyüme
ve yönelme gerçekleşmez.
 
 
 
 
 
11. Yulaf filizi mika ile tamamen kesilirse; uç kısım beslenemez ve
zamanla uç kısım ölür.
Büyüme ve yönelme gerçekleşmez.
 
 
 
 
 
 
12. Yulaf filizinin uç kısmı kesildikten sonra, kesilen bölgeye agar (besi)
koyulup; daha sonra uç kısım agarın üzerine
koyularak, yandan
ışık verilirse
; ışıktan kaçan oksin agardan geçerek alt kısımlara
doğru taşınır.
 
Oksinin olduğu yerde daha fazla hücre bölünmesi gerçekleşir
ve filiz ışığa yönelir.
 
 
 
 
 
13. Uç kısmı kesilen yulaf filizine, üst kısımda yarıya kadar
 oksinli agar konulursa; oksin alt kısımlara doğru taşınır.

 
Oksinin olduğu yerde daha fazla hücre bölünmesi gerçekleşir ve filiz yönelir.
 
 
 
Not:
 
Oksin hormonu, fazla salgılanırsa; büyüme ve gelişme durur.
Az salgılanırsa; büyüme ve gelişme yavaşlar ve yapraklar dökülür.
 
 
 






















web stats