ANA SAYFA


BİTKİSEL HORMONLAR
 
 
*Bitkisel hormonlar:
 
Genellikle salgılandıkları yerde etkili olmazlar.
Hedef dokuya taşınarak, orada etkili olurlar.
 
 
Bitkisel hormonlar; oksin, giberalin, sitokinin, absisik asit ve etilen olmak üzere 5 gruba ayrılır.
 
 
 
 
**Oksin hormonu:
 
→Bitkinin uç bölgelerinde sentezlenir ve köklere doğru taşınır.
Işıktan kaçma özelliği vardır.
 
 
Görevi:
 
→Bitkinin boyuna uzamasını sağlar.
→Tohum çimlenmesinde ve hücre farklılaşmasında görev alır.
→Bitkide yaprak oluşumu, çiçek açma va meyve oluşmasını sağlar.
→Yönelme (tropizma) hareketinin gerçekleşmesini sağlar.
→Stomaların açılmasında görev alır.
 
 
 
Not:
 
Oksin hormonu, fazla salgılanırsa; büyüme ve gelişme durur.
Az salgılanırsa; büyüme ve gelişme yavaşlar ve yapraklar dökülür.
 
 
 
 
**Giberalin hormonu:
 
→Bitkinin boyuna büyümesini sağlar.
→Tohumun çimlenmesini başlatır.
→Meyvenin büyümesini sağlar.
Çiçek açmada etkilidir.
 


 
**Sitokinin hormonu:
 
Bu hormon köklerde sentezlenir ve bitkinin diğer organlarına doğru taşınır.
 
 
Görevi:
 
→Tohum çimlenmesinde ve hücre faklılaşmasında görevlidir.
→Yaprakların geç yaşlanmasını sağlar.
→Bitkide tomurcukların gelişmesini, dal ve sürgünlerin oluşmasını saglar.
→Bu hormon etkisi ile kambiyum uyarılır ve bölünmeye başlar.
 
 
 
 
**Absisik asit hormonu:
 
→Bu hormon tohumun ve tomurcukların gelişmesini engeleyerek uyku durumunda (dormansi) kalmasını sağlar.
→Köklerdeki jeotropizma hareketinin gerçekleşmesini sağlar.
→Köklerin topraktan su almasını hızlandırır.
Yaprak dökümünde görev alır.
→Susuzlukta; bitkilerde gündüz stomaların kapanmasını sağlar.
 
 
 
 
**Etilen hormonu:
 
→Bu hormon gaz haldedir ve salgılandığı yerde etkilidir.
 
 
Görevi:
 
Yaprak dökülmesini sağlar.
Meyvenin olgunlaşmasını sağlar.  (nişastanın glikoza dönüşmesini sağlar)
 
 
 
 
  
 

###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats