ANA SAYFA


PARANKİMA

 

***Parankima doku (temel doku):

Bütün doku ve organların arasını doldurur.
Canlı hücrelerden oluşmuştur.

Bu dokudaki hücrelerin; çeperi ince, sitoplazması bol, metabolizması hızlı, kofulları küçük ve az sayıdadır.
 
 
Parankima doku; özümleme, iletim, depo ve havalandırma parankiması olmak üzere 4 gruba ayrılır.
 
 
 
 
Özümleme parankiması:
 
→Yapraklarda, otsu bitkilerin gövdelerinde, genç meyvelerde ve genç odunsu bitkilerin gövdelerinde bulunur.
 
→Bu dokunun görevi, fotosentez yaparak besin üretmektir.
 
 
 
Özümleme parankiması; palizat ve sünger parankiması olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
 
Palizat parankiması:
 
Yaprağın üst epidermisinin altında bir ya da iki sıralı hücrelerden oluşmuştur.
→Hücrelerinde bol miktarda kloroplast bulunur.
Hücreler arasındaki boşluklar azdır.
 

 
Sünger parankiması:
 
Palizat parankimasının altında ve alt epidermise yakın yerde bulunur.
Hücrelerinde az miktarda kloroplast bulunur.
Hücreleri arasındaki boşluklar fazladır.
 
 
Yaprağın enine kesiti:
 
 
 


 
İletim parankiması:
 
Özümleme parankimasıyla, iletim demetleri arasında bulunur.
Bu iki doku arasında madde alış-verişini sağlar.
 
 
 
Depo parankiması:
 
Bitkinin çeşidine göre bol miktarda inorganik madde ve organik besin depolar.
Kaktüste su, patateste nişasta depolar.
 
 
 

►Havalandırma parankiması: 

Bataklık ve suda yaşayan bitkilerde bulunur.
Hücreleri arasında büyük hava boşlukları bulunur. 
Hava depolar.
 
 
 
 
 

ANA SAYFAYA DÖN

###########################################################################################

 

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats