ANA SAYFA


PARANKİMA


 

Parankima doku (temel doku):

Bitkilerde bütün doku ve organların arasını doldurur.

→Bu doku, bölünme yeteneğini kaybetmiş olan canlı hücrelerden oluşmuştur.

Bu dokuyu oluşturan hücrelerin; çeperi ince, sitoplazması bol,
metabolizması hızlı, kofulları küçük ve az sayıdadır.
 
 
Parankima doku; özümleme, iletim, depo ve havalandırma parankiması
olmak üzere 4 gruba ayrılır.
 
 
 
 
1. Özümleme parankiması:
 
→Yapraklarda, otsu bitkilerin gövdelerinde, genç meyvelerde ve
genç odunsu bitkilerin gövdelerinde bulunur.
 
→Bu dokunun görevi, fotosentez yaparak besin üretmektir.
 
 
Özümleme parankiması; palizat ve sünger parankiması olmak
üzere ikiye ayrılır.
 
 
a. Palizat parankiması:
 
Yaprağın üst epidermisinin altında bir ya da iki sıralı hücrelerden oluşmuştur.
 
→Hücrelerinde bol miktarda kloroplast bulunur.
 
Hücreler arasındaki boşluklar azdır.
 

 
b. Sünger parankiması:
 
Palizat parankimasının altında ve alt epidermise yakın yerde bulunur.
 
Hücrelerinde az miktarda kloroplast bulunur.

Hücreleri arasındaki boşluklar fazladır.
 
 
Yaprağın enine kesiti:
 
 


 

2. İletim parankiması:
 
Özümleme parankimasıyla, iletim demetleri arasında bulunur.

Bu iki doku arasında madde alış-verişini sağlar.
 

 
 
3. Depo parankiması:
 
Bitkinin çeşidine göre bol miktarda inorganik madde ve organik besin depolar.
 
Kaktüste su, patateste nişasta depolar.
 
 
 

4. Havalandırma parankiması: 

Bataklık ve suda yaşayan bitkilerde bulunur.
 
Hücreleri arasında büyük hava boşlukları bulunur. 
 
Hava depolar.
 
 
 


web stats