ANA SAYFA


DEĞİŞMEZ DOKULAR

 
 
**Bölünmez dokular (değişmez):
 
→Değişmez dokular, bölünme yeteneğini kaybetmiş olan hücrelerden oluşmuştur.
 
 
                                                 
 
 
Not:
 
Değişmez dokulardan parankima ve salgı dokudaki hücrelerin; sitoplazması bol, metabolizması hızlı, kofulu küçük 
ve hücre çeperi incedir.
 

 
Değişmez dokular; parankima, destek, salgı, iletim ve koruyucu doku olmak üzere 5 gruba ayrılır.
 
 
 

***Parankima doku (temel doku):
 
Bütün doku ve organların arasını doldurur.
Canlı hücrelerden oluşmuştur.

Bu dokudaki hücrelerin; çeperi ince, sitoplazması bol, metabolizması hızlı, kofulları küçük ve az sayıdadır.
 
 
Parankima doku; özümleme, iletim, depo ve havalandırma parankiması olmak üzere 4 gruba ayrılır.
 
 
 
 
Özümleme parankiması:
 
→Yapraklarda, otsu bitkilerin gövdelerinde, genç meyvelerde ve genç odunsu bitkilerin gövdelerinde bulunur.
 
→Bu dokunun görevi, fotosentez yaparak besin üretmektir.
 
 
Özümleme parankiması; palizat ve sünger parankiması olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
 
Palizat parankiması:
 
Yaprağın üst epidermisinin altında bir ya da iki sıralı hücrelerden oluşmuştur.
→Hücrelerinde bol miktarda kloroplast bulunur.
Hücreler arasındaki boşluklar azdır.
 
 
 
Sünger parankiması:
 
Palizat parankimasının altında ve alt epidermise yakın yerde bulunur.
Hücrelerinde az miktarda kloroplast bulunur.
Hücreleri arasındaki boşluklar fazladır.
 
 
Yaprağın enine kesiti:
 
 
 
 
 
İletim parankiması:
 
Özümleme parankimasıyla, iletim demetleri arasında bulunur.
Bu iki doku arasında madde alış-verişini sağlar.
 
 
 
Depo parankiması:
 
Bitkinin çeşidine göre bol miktarda inorganik madde ve organik besin depolar.
Kaktüste su, patateste nişasta depolar.
 


 
Havalandırma parankiması:
 
Bataklık ve suda yaşayan bitkilerde bulunur.
Hücreleri arasında büyük hava boşlukları bulunur. 
Hava depolar.
 
 
 
 
***Destek doku:
 
Otsu bitkilerin büyük bir kısmında destek doku bulunmaz.
 
 
 
 
Not:
 
Bazı otsu bitkilerde destek doku bulunur.
 
 
 
Odunsu bitkilerde desteklik, destek doku ile sağlanır.
 
 
Destek doku; sert ve pek doku olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
 
Sert doku (sklerankima):
 
Ölü hücrelerden oluşmuştur.
→Hücre çeperi aşırı kalınlaşmıştır.
→Hücre çeperinde; selüloz, pektin ve lignin bulunur.
 
→Tohum kabuğunda, pamukta, yaşlı kök ve gövdelerde bulunur.
 
 
Örnek:
 
→Armuttaki, fındık ve ceviz kabuğundaki taş hücreleri
 
→Pamuk ve ketendeki sklerankima lifleri
→Ağacın gövdesindeki odun özü
 
 
 
 
Pek doku (kollenkima):
 
Canlı hücrelerden oluşmuştur.
→Hücre çeperinde selüloz ve pektin bulunur.
 
→Hücre çeperindeki kalınlaşmaların yerine göre; köşe ve levha kollenkiması olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
 
→Yaprak sapında, çiçekte, bazı meyvelerde, genç kök ve gövdelerde bulunur.
 
 
 
 
***Salgı doku:
 
Canlı hücrelerden oluşmuştur.
Bitkilerde çeşitli salgı maddelerini oluşturur.
 
→Bu dokudaki hücrelerin; çeperi ince, çekirdeği büyük, sitoplazması bol, metabolizması hızlı, kofulları küçük ve az sayıdadır.
 
 
Salgı dokunun ürettiği salgılar; hücre içi, hücre dışı ve salgı boruları olmak üzere 3' e ayrılır.
 
 
 
 
Salgı dokunun görevleri:
 
Hücre içi salgılar, bitkiyi zararlı organizmalardan korur.
 
→Çamdaki reçine salgısı; bitkiyi parazitlerden ve çürümekten korur.
 
→Isırgan otundaki yakıcı asit; bitkiyi zararlı hayvanlardan korur. 
 
→Böcekçil bitkilerde salgılanan sindirim özsuyu, böceklerin sindirilmesini sağlar.
 
→Çiçekteki nektar (bal özü) salgısı; çiçeğin tozlaşmasında görevlidir.
 
→Sütleğen bitkisindeki süt salgısı; bitkinin hayvanlar tarafından yenmesini engeller.
 
 
 
Not:
 
Salgı dokunun ürettiği salgılar, hücre içindeki metabolizma olaylarında kullanılmaz.
 
 
 
 
  
 
 

ANA SAYFAYA DÖN

###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats