ANA SAYFA


BÖLÜNÜR DOKU

 

**Bölünür doku (sürgen, meristem):
 
 
 
Sürekli bölünebilme özelliğine sahip, genç hücrelerden oluşmuştur.
Hücreler arasında boşluk yoktur.
Kloroplast taşımaz.
 
 
 
 
Bölünür doku, birincil ve ikincil bölünür doku olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 

 

***Birincil bölünür doku (primer meristem):
 
Primer meristem; bitkinin kök, gövde ve dal uçlarında bulunur.
 
Bulunduğu bölgelere, bitkinin büyüme noktaları da adı verilir.

→Bu bölgeler; gövdede koruyucu yapraklar, kökte ise kök şapkası tarafından korunur.
 
 
 
 
 
Birincil bölünür doku; dermatogen, periblem  ve plerom olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.


 
 

►Dermatogen:
 
Primer meristemin dış tabakasıdır.
Bu tabaka faklılaşarak, bitkinin epidermisini oluşturur.
 
 
 
Periblem (temel meristem):
 
Primer meristemin orta tabakasıdır.
Bu tabaka farklılaşarak; bitkinin kabuk (kortex) ve parankimasını oluşturur.
 
 
 
Plerom (prokambiyum):
 
Primer meristemin iç tabakasıdır.
Bu tabaka faklılaşarak; merkezi silindiri, iletim demetlerini ve destek dokuyu oluşturur.
 
 
 
Birincil bölünür dokunun görevi:
 
→Bitkinin boyuna büyümesini sağlar.
Farklılaşarak değişmez dokuları oluşturur.
 ***İkincil bölünür doku (sekonder meristem, kambiyum):
 
→İkincil bölünür doku, değişmez dokuların hormonların etkisiyle, sonradan bölünme özelliği kazanmasıyla oluşur.
 
Kambiyum, çok yıllık açık tohumlu ve çift çenekli bitkilerin kök ve gövdelerinde bulunur.

Tek çenekli bitkilerde kambiyum yoktur.
 
 
Kambiyum; iç ve dış kambiyum olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 
İç kambiyum:
 
→Bitkinin enine büyümesini sağlar.
→İletim demetlerini oluşturur.
→Bitkinin yaş halkalarını oluşturur.
 
 
→İç kambiyum ilk baharda; ince çeperli, büyük ve açık renkli hücreler oluşturur.
Son baharda ise; kalın çeperli, küçük ve koyu renkli hücreler oluşturur.
 
Böylece bitkilerde; her yıl biri açık, diğeri ise koyu renkli olmak üzere iki halka ayırt edilir.
→Bu halkalara, bitkinin yaş halkaları denir.
 
Bitkideki bu halkalarının, toplam sayısının ikiye bölünmesi ile bitkinin yaşı belirlenir.
 
 
 
 
 
 
Dış kambiyum (mantar kambiyum, fellojen):
 
Çok yıllık odunsu bitkilerin kök ve gövdelerinde, bitki yaşlandıkça epidermis parçalanır.
Bunun yerini, mantar kambiyum tarafından oluşturulan mantar doku alır.
 
Mantar kambiyum (fellojen) canlı hücrelerden oluşmuştur.
 
Mantar doku (periderm) ise ölü hücrelerden oluşmuştur.
  
 
Not:
 
Meristem aynı zamanda bitkide bulunduğu yere göre; apikal, lateral ve interkalar meristem olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
 
 
¤Apikal meristem (uç):
 
Kök, gövde ve dal uçlarında bulunur.
Bitkinin boyuna büyümesini sağlar.
 
 
 
¤Lateral meristem (yan): 
 
Kök ve gövdenin iç kısımlarında bulunur.
Bitkinin enine büyümesini sağlar.
 
 
 
¤İnterkalar meristem (ara):
 
Değişmez dokuların arasında bulunur.
Yaprak ve meyvelerin büyümesini sağlar.
 
 
 
 
  
 

 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats