ANA SAYFA


BİTKİNİN YAPISI
 
 
*Bitkinin yapısı:
 
→Damarsız çiçeksiz bitkilerde gerçek kök, gövde ve yaprak bulunmaz. (karayosunu, ciğer otları)
 
→Geri kalan bitkilerde gerçek kök, gövde ve yaprak bulunur.
 
 
Bitkinin yapısı; kök, gövde ve yaprak olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
 
**Kök:
 
→Bitkinin toprağa bağlandığı kısımda bulunur.
 
 
Kök; kök şapkası, hücre bölünmesi bölgesi, uzama bölgesi ve olgunlaşma gölgesi olmak üzere 4 bölümden oluşur.
 
 
 
 
Kök şapkası, kökü dış etkenlerden korur.
 
→Hücre bölünmesi bölgesinde, hücreler bölünerek kökün uzamasını sağlar.
→Kökün uç kısmına büyüme konisi denir.
 
→Uzama bölgesinde buunan meristem hücreleri değişmez dokuları oluşturmak için hazırlık yapar.
 
→Olgunlaşma bölgesinde ise değişmez dokular bulunur.
→Bu gölgede bulunan kök emici tüyleri, topraktan su ve minerallerin alınmasını sağlar.
 
 
 
 
Kökün enine kesiti:
 
Kökte merkezi silindirin dış kısmında endodermis tabakası bulunur.
Endodermis tabakasının ortasında kaspari şeridi bulunur.
Kaspari şeridi, kökün su kaybetmesini engeller.
 
 
 
 
 
 
 
 
***Kök çeşitleri:
 
Kök; kazık, saçak kök ve başkalaşım kökler olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
 
►Kazık kök:
 
Bir ana kök bulunur.
Ana kökten çok sayıda yan kökler çıkar.
Açık tohumlu ve çift çenekli bitkilerde bulunur.
 
 
 
Saçak kök:
 
Ana kök hakimiyeti bulunmaz
Bitki gövdesinin alt kısmından, çok sayıda kök çıkar.
Tek çenekli bitkilerde bulunur.
 
 
 
Başkalaşım kök:
 
Bu kökler, kendi görevinden farklı görevler üstlenir.
 
 
 
Kökün görevleri:
 
→Bitkiyi toprağa bağlar.
→Su ve minerallerin alınmasını sağlar.
→Besin depolar.
→Başkalaşım kökler (kök metamorfozları) farklı görevlerde üstlenir.
 
 
 
**Gövde:
 
Bitkinin dal, yaprak ve meyvenin oluştuğu kısmıdır.
 
 
Gövdenin enine kesiti:
 
 
Not:
 
→Tek çenekli bitkilerin gövdesinde; kambiyum, kortex ve öz kısmı bulunmaz.
 
 
 
 
 
 
Gövde; otsu, odunsu ve başkalaşım gövde, olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
***Otsu gövde:
 
Daha çok tek çenekli bitkilerde bulunur.
Çift çenekli bitkilerin tek yıllık olanlarında otsu gövde bulunur.
 
 
***Odunsu gövde:
 
→Açık tohumlu bitkilerde ve çok yıllık çift çenekli bitkilerde bulunur.
 
 
***Başkalaşım gövde:
 
Bu gövdeler kendi görevlerinden farklı görevler üstlenir.
 
 
 
Gövdenin görevleri:
 
→Bitkinin dik durmasını sağlar.
→Dal, yaprak ve çiçeği oluşturur.
→Kökten aldığı, su, mineral ve aminoasitleri yaprağa taşır.
→Yapraklarda üretilen besinleri köklere kaşır.
→Bitkinin büyümesini sağlar.
→Başkalaşım gövdeler, farklı görevler üstlenir.
 
 
 
**Yaprak:  
 
Bitkinin dallarında bulunan yeşil renkli kısmıdır.
 
 
Yaprak; basit, bileşik ve başkalaşım yaprak olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
***Basit yaprak:
 
Bir yaprak sapına bağlı tek bir yaprak ayası bulunur.
 
 
 
Not:
 
→Tek çenekli bitkilerde yaprak sapı bulunmaz.
 
 
 
***Bileşik yaprak:
 
 
→Bir yaprak sapına bağlı birden fazla yaprak ayası bulunur.
 
 
 
 
 
***Başkalaşım yaprak:
 
Bu yapraklar görevlerinden farklı görevler üstlenirler.
 
 
 
Yaprağın görevleri:
 
→Fotosentez yaparak besin üretir
→Terleme ve gaz alış verişini gerçekleştirir.
→Yaprak dökümü ile zararlı maddeleri uzaklaştırır.
→Başkalaşım yapraklar farklı görevler üstlenir.
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats