ANA SAYFA


KONTROLLÜ DENEYİN YAPILMASI
 
 
**Kontrollü deney:
 
Kurulan hipotezin doğru olup olmadığı, kontrollü deneyler yapılarak belirlenir.
Kontrollü deneyler yapılırken en az 2 deney düzeneği hazırlanır.
Bunlardan bir tanesi deney grubu, diğeri ise kontrol grubudur.
 
Deney grubu ile kontrol grubu arasında, etkisi araştırılan faktör hariç; diğer  faktörler aynı olmalıdır.
Böylece o faktörün, deney sonucuna etki edip etmediği kontrol edilir.

Deney grubu ile kontrol grubu arasında, birden fazla faktör farklıysa; kontrollü deney yapılamaz.
 
 
 
→Yapılan kontrollü deneyler hipotezi desteklerse, hipotez doğrudur.
→Hipotezi desteklemezse hipotez yanlıştır.
Böylece yeni bir hipotez kurulur.

 
 
 
Not:
 
Deneme-yanılma esasına göre yapılan deneye, ampirik deney denir.
→Ampirik deneyler bilimsel  çalışmalarda çok fazla tercih edilmez.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats