ANA SAYFA


BİLİMSEL ÇALIŞMA YÖNTEMİ
 
 
 
 
*Bilimsel çalışma yöntemi :
 
Bilim, gerçekleri bulmak için yapılan çalışmalardır.
Gerçekler evrenseldir.
 
 
Bilimsel çalışma yöntemi 8 aşamadan oluşmaktadır.
 
 
 


 
**Konu veya problem belirlenir.
 
Örnek: Bitkilerin fotosentez yapması için ne gereklidir?


 
**Gözlem yapılır.
 
→Bilgi toplamak için yapılan çalışmalara gözlem denir.
           
Gözlem; nitel ve nicel gözlem olmak üzere ikiye ayrılır.
 ***Nitel gözlem:
 
→Sadece duyu organlarıyla yapılır.
Kesinlik belirtmediğinden, bilimsel çalışmalarda çok fazla kullanılmaz.
 
Örnek: Ortalama 3 kg, uzun boylu, dikenli, sıcak, soğuk…
 
 
***Nicel gözlem:
 
Duyu organları ve ölçü aleti kullanılarak yapılır.  
Kesin bir sonuç belirttiğinden, bilimsel çalışmaların temelini oluşturur.
 
Örnek: 120 metre, 50 Kg, 7 kişi… 
**Veriler toplanır.
 
Gözlemler sonucu elde edilen bilgilere veri denir.
İyi bir hipotez kurabilmek için, çok sayıda veri bir araya getirilir.
 
 


*Hipotez (Varsayım) kurulur.
 
Eldeki verilere dayanarak, problem için önerilmiş olan geçici çözüm yoluna hipotez denir.
 
Örnek: Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için ışık gereklidir. 
 
 
İyi bir hipotez şu özelliklere sahip olmalıdır:
 
→Problemle ilgili tüm verileri kapsamalıdır.
Gözlem ve deneylere açık olmalıdır.
→Yeni gerçeklerin tahmin edilmesine olanak vermelidir.
Kesin olmamalıdır.
 
 
 
 
 
**Hipoteze dayalı tahminler yapılır.
 
Hipoteze dayalı yapılan tahmin; ‘’eğer hipotezim doğru ise, olmalıdır’’ şeklinde yapılır.
 
Örnek: Eğer bitkilerin fotosentez yapması için ışık gerekli ise, karanlık bir ortamda bitki gelişemez.
 
 
 
**Kontrollü deneyler yapılır.
 
Kurulan hipotezin doğru olup olmadığı, kontrollü deneyler yapılarak belirlenir.
Kontrollü deneyler yapılırken en az 2 deney düzeneği hazırlanır.
Bunlardan bir tanesi deney grubu, diğeri ise kontrol grubudur.
 
Deney grubu ile kontrol grubu arasında, etkisi araştırılan faktör hariç; diğer  faktörler aynı olmalıdır.
Böylece o faktörün, deney sonucuna etki edip etmediği kontrol edilir.

Deney grubu ile kontrol grubu arasında, birden fazla faktör farklıysa; kontrollü deney yapılamaz.
 
 
 
→Yapılan kontrollü deneyler hipotezi desteklerse, hipotez doğrudur.
→Hipotezi desteklemezse hipotez yanlıştır.
Böylece yeni bir hipotez kurulur.

 
 
Not:
 
Deneme-yanılma esasına göre yapılan deneye, ampirik deney denir.
→Ampirik deneyler bilimsel  çalışmalarda çok fazla tercih edilmez.

 
 
**Teori (kuram):
Tam olarak ispatlanmamış ama aynı zamanda çürütülememiş olan çok güçlü hipotezlere teori denir.
Teoriler yeni gözlem ve deneylerle sürekli desteklenir.
 
Örnek: Evrim teorisi, İzafiyet teorisi…
 
 
 
**Kanun (yasa):
Tam olarak ispatlanmış olan, evrensel gerçeklere kanun denir.
 
Örnek: Yer çekimi kanunu, Suyun kaldırma kanunu…

 

 

*Bilim adamında bulunması gereken özelikler:
 
→Çalışkan olmalıdır.
→Akılcı olmalıdır.
→Meraklı olmalıdır.
→Ön yargıdan uzak (objektif) olmalıdır.
→Sabırlı olmalıdır.
→Şüpheci olmalıdır.
→Diğer bilim adamlarının çalışmalarından faydalanmalıdır.
→Bilgilerini paylaşmalıdır.
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats