ANA SAYFA


İMMUNOGLOBULİNLER
 
 
 
 
→Akyuvar hücrelerinden olan B lenfositlerin ürettiği antikorlara
 
immunoglobulinler adı verilir.
 
 
→İmmunoglobulinler; IgG, IgA, IgM, IgE ve IgD olmak üzere
5 gruba ayrılır.
 
 
 
 
IgG:
 
En küçük antikordur.
 
→Vücutta en fazla bulunan antikordur. (%75)
 
Kan ve lenf sıvısında bulunur.
 
→Hücre zarından geçebilen tek antikordur.
 
Plasenta aracılığı ile anneden embriyoya geçerek,
embriyonun pasif bağışıklığını sağlar.
 
 
 
IgA:
 
→Tükürük sıvısında, göz yaşında, sütte, solunum, sindirim ve
üreme sistemi salgılarında bulunur.
 
→Mikropların vücuda tutunmalarını engeller.
 

 
IgM:
 
En büyük antikordur.
 
→Hastalık anında vücutta ilk sentezlenen antikordur.
 
Antijenleri çöktürerek, onları etkisiz hale getirir.
 
 
 
IgE:
 
Saman nezlesi ve polen alerjisi gibi alerjik reaksiyonların 
başlamasında görev alır.
 
 
 
IgD:
 
→B-lenfositlerin antikor üreten plazma hücrelerinin,
hafıza hücrelerine dönüşmesini sağlar.
 
 
 
 


web stats