ANA SAYFA


MADDE DÖNGÜLERİ
 
 
 
*Madde döngüleri: 
 
 
 
**Karbon döngüsü:
 
 
 
 
→Yanardağlardan ve volkanik faaliyetlerden açığa çıkan karbondioksit gazı atmosferde birikir.
Üretici canlılar atmosferdeki karbondioksiti alır ve fotosentezde kullanır.
Böylece karbon molekülü besinin yapısına katılmış olur.
 
→Üreticilerin besin ağına katılması sonucunda, karbon bir canlıdan diğer bir canlıya aktarılır.
→Canlıların besinleri oksijenli solunum ya da etil alkol fermantasyonu ile parçalaması sonucunda karbondioksit gazı
    açığa çıkar.
 
Açığa çıkan karbondioksit gazı atmosfere verilir.
 
→Aynı zamanda, ölen canlıların fosilleşmesi sonucunda; petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar oluşur.
→Fosil yakıtların insanlar tarafından yakılması sonucunda, açığa çıkan karbondioksit gazı atmosfere verilir.

 
 

 
**Su döngüsü:
 
→Su döngüsü; kısa ve uzun döngü olmak üzere iki gruba ayrılır.
 

 
 
 
 
Suyun kısa döngüsü:
 
→Yeryüzündeki su ısı alarak buharlaşır ve atmosfere gider.
→Zamanla atmosferin soğuması sonucunda, su buharı yoğunlaşır ve su yağışlar ile yeryüzüne geri döner.
 
 
Suyun uzun döngüsü:
 
→Su üreticiler tarafından alınır ve fotosentezde kullanılır.
Böylece su molekülleri besinin yapısına katılır.
 
Üreticilerin besin ağına katılması sonucunda; su bir canlıdan diğer bir canlıya aktarılır.
→Besin ağındaki canlıların, oksijenli  solunum sonucunda açığa çıkardıkları su; terleme ve solunum ile atmosfere
    gaz halinde geri verilir.
 
Aynı zamanda besin ağındaki canlılar, suyu boşaltım olayı ile yeraltı ve yeryüzü sularına dökerler.
 
 
**Oksijen döngüsü:
 
 
 
→Üretici canlıların fotosentez yapması sonucunda, açığa çıkan oksijen gazı atmosfere verilir.
 
→Besin ağındaki canlılar, atmosferdeki oksijeni alarak oksijenli  solunum tepkimelerinde kullanır.
 
→Aynı zamanda orman yangınları ve fosil yakıtların yanması sırasında, atmosferdeki oksijen gazı kullanılır.
 
 
 
 
**Fosfor döngüsü:
 
 
 
Fosfor devri kara ile deniz arasında gerçekleşir.
 
→Fosfatlı kayaçların aşınması sonucunda açığa çıkan fosfor, toprağa ve suya karışır.
→Karada ve denizde yaşayan üretici canlılar, fosforu alarak; DNA, RNA ve ATP sentezinde kullanır.
 
Üreticilerin besin ağına katılması sonucunda; fosfor bir canlıdan diğer bir canlıya aktarılır.
Ölen canlıların ayrıştırıcılar tarafından parçalanması sonucunda açığa çıkan fosfor, tekrar toprak ve suya karışır.
 
→Besin zinciri, akarsular ve sellerin etkisiyle; karadaki fosfor denize dökülür.
→Besin zinciri ve su taşkınlarının etkisiyle, denizlerdeki fosfor tekrar karaya geri döner.
 
 
 
 
**Azot döngüsü:
 
 
 
→Azot, atmosferde azot gazı (N2) şeklinde; toprakta ise azot tuzları şeklinde bulunur.

→Atmosferdeki azot gazı; şimşek, yıldırım ve azot bağlayan bakterilerin etkisiyle, toprağa azot tuzları
    şeklinde iner.
 
Üretici canlılar, topraktan aldıkları azot tuzlarını; protein, DNA, RNA ve ATP sentezinde kullanır.
Üretici canlıların, besin ağına katılması sonucunda; azot bir canlıdan diğer bir canlıya aktarılır.
 
→Besin ağındaki canlılar, boşaltım olayı ile azot tuzlarının bir kısmını toprağa atarlar.
Ölen canlıların ayrıştırıcılar tarafından parçalanması sonucunda, açığa çıkan azot tuzları toprağa geçer.
 
Topraktaki azot tuzlarının bir kısmını tekrar üreticiler alır.
Azot tuzlarının geri kalan kısmını ise azot tuzlarını parçalayan bakteriler alır ve bunu parçalayarak, atmosfere
    azot gazı (N2) şeklinde verir.
 
 
 
 
  
 
 

###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats