ANA SAYFA


FOTOSENTEZ
 
 
 
 *Fotosentez:
 
Klorofil taşıyan canlıların, ışık enerjisini kullanarak; karbondioksit ve su yardımıyla kendi besinlerini üretmelerine
    fotosentez denir.
 
 
Fotosentezin genel denklemi:
 
                                                                                                    Işık enerjisi
                                                    Karbondioksit + Su ------------------> Glikoz + Oksijen
                                                                                                         Klorofil
 
 
Fotosentez denkleminin formüllerle gösterilmesi:
 
 
 
→Fotosentez; yeşil bitkilerde, öglenada, alglerde, bazı bakterilerde ve mavi-yeşil alglerde gerçekleşir.
 
Fotosentez sonucunda atmosfere oksijen gazı verilir.
Fotosentezde ışık kullanıldığından; sadece gündüz gerçekleşir.
 
 
→Fotosentez; bitkilerde, öglenada ve alglerde kloroplast organelinde gerçekleşir.
 

 
Kloroplastın yapısı:
 
 
 
Bakterilerde ve mavi yeşil alglerde ise kloroplast bulunmaz.
Bu canlılarda klorofil molekülü sitoplazmada bulunur.
Bu nedenle bu canlılarda fotosentez tepkimeleri sitoplazmada gerçekleşir.
 
 
 

*Fotosentez ve oksijenli solunum arasındaki farklar:

  
*Fotosentez hızını etkileyen faktörler:
 
Fotosentez hızını etkileyen faktörler; bitkisel ve çevresel faktörler olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 


 
 
**Fotosentez hızını etkileyen çevresel faktörler:
 
 
 
***Işığın dalga boyu:
 
 
 
Klorofil molekülü en çok mor ve kırmızı ışığı soğururken, yeşil ışığı daha çok yansıtır.
 
Bu nedenle fotosentez; mor ve kırmızı ışıkta çok hızlı gerçekleşirken, yeşil ışıkta ise çok yavaş gerçekleşir.
 
  
Engelman deneyi:
 
 
 
Engelman, öncellikle ışık prizması kullanarak ışığı renklerine ayırdı.
 
→Daha sonra ortama, fotosentez yapan yeşil ipliksi alg ile oksijenli solunum yapan bakteriler koydu.
 
Bir süre sonra; bakterilerin en çok mor ve kırmızı ışıkta, en az ise yeşil ışıkta toplandığını gördü.
 
Engelman yaptığı bu deney ile fotosentez hızının en çok mor ve kırmızı ışıkta; en az ise yeşil ışıkta gerçekleştiğini
    ispatlamış oldu.
 
 
 
***Işık şiddeti:
 
 
 
Işığın şiddetinin artması fotosentez hızını belli bir dereceye kadar hızlandırır.
Daha sonra fotosentez hızı sabit kalır.
 
 
 
 
***CO2 miktarı:
 
 
 
→CO2 miktarının artması fotosentez hızını belli bir dereceye kadar hızlandırır.
Daha sonra fotosentez hızı sabit kalır.
 
 
 
 
***Sıcaklık: 
 
 
 
 
Fotosentez 0 ºC’ nin altında ve 55 ºC’ ’nin üstünde gerçekleşmez.
→Bitkilerde fotosentez hızı ortalama olarak: 25-35 ºC  sıcaklıkta en hızlı bir şekilde gerçekleşir.
 
 
 
 
***Su oranı (%):
 
 
Hücre içinde %15' in altında su varsa, fotosentez gerçekleşmez.
Su oranı % 15' ten %70' e kadar artarsa, fotosentez hızlanır. 
→%70' ten sonra fotosentez hızı sabit kalır.
 
 
 
 
***Mineraller: 
 
 
 
 
→Topraktaki mineral miktarının artması, fotosentez hızını belli bir dereceye kadar arttırır.
Daha sonra fotosentez hızı sabit kalır.
 
 
 
 
enlightenedCanlılar Arasındaki Beslenme İlişkileri

enlightenedMadde Döngüleri
 

 ###########################################################################################

 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats