ANA SAYFA


EVRİM TEORİSİ
 
 
 
*Evrim teorisi:
 
→Bu teori, canlı türlerinin zamanla değişime uğrayarak; yeni canlı türlerini oluşturduğunu savunur.
 
 
 
 
**Evrimle ilgili görüşler:
 
 
***Farabi’ nin evrim görüşleri:
 
→İslam alimlerinden biri olan Farabi, canlı türlerinin değişmediğini savunur.
 
 
 
***Lamark’ ın evrim görüşleri:
 
 
Lamark, canlı türlerinin zamanla değiştiğini savunur.
 
→Lamark' a göre; canlıların evrimleşmesinde sadece çevre etkilidir.
 
→Çevrenin etkisi ile canlılar, zamanla değişerek yeni canlı türlerini oluşturur.
 
 
→Lamark evrimle ilgili olarak; kullanma-kullanmama ve kazanılan karakterlerin kalıtımı olmak üzere 2 görüş ileri
    sürmüştür.
 
 
 
►Kullanma-kullanmama görüşü:
 
→Kullanılan organlar gelişir, kullanılmayan organlar ise körelir ve zamanla yok olur.
 
Örnek: Zürafalar beslenmek için ağaçlara uzandığından, uzun boyunlu olmuşlardır.
 
 
 
Kazanılan karakterlerin kalıtımı görüşü:
 
→Bir canlıda, çevrenin etkisi ile sonradan kazanılan karakterler kalıtsaldır.
 
Örnek: Çevrenin etkisi ile uzun boyunlu olan zürafaların, oluşan yavruları da uzun boyunlu olmuşlardır.
 
 
Sonuç:
 
→Lamark' ın kullanma-kullanmama görüşü, kısmen geçerlidir.
 
→Ama kazanılan karakterlerin kalıtımı görüşü, geçerli değildir.
 
 
→Çünkü bir karakterin kalıtsal olabilmesi için, üreme hücrelerinde bir değişikliğin oluşması gerekir.
 
→Bu nedenle Lamark' ın evrim görüşü kabul edilmemiştir.
 
 
 
 
Weismann adlı bilim adamı, fareler ile yaptığı bir deneyle; Lamark' ın evrim görüşünü çürütmüştür.
 
 
Weismann' ın deneyi:
 
→Weismann, farelerin kuyruklarını 20 nesil boyunca kesmiştir.
 
→Buna ramen, 21. nesil sonunda oluşan farelerin hepsi kuyruklu doğmuştur.
 
 
 
 
***Darwin’ in evrim görüşleri:
 
→Canlıların evrimleşmesinde kalıtım ve çevre etkilidir.
 
→Canlı türleri zamanla değişerek, yeni canlı türlerini oluşturur.
 
 
→Darwin' e göre bir türde evrimleşmenin gerçekleşebilmesi için; kalıtsal varyasyon, doğal seçilim ve adaptasyon
    olayları gereklidir.
 
 
 
→Canlılarda; mutasyon, eşeyli üreme, mayoz bölünme… gibi faktörlerin etkisiyle, kalıtsal yapısı birbirinden farklı olan
    bireyler oluşur.
 
→Buna kalıtsal varyasyon denir.
 
→Ortam koşulları değiştiğinde, güçlü bireyler hayatta kalırken; zayıf olanlar ise elenir.
 
→Buna doğal seçilim (seleksiyon) denir.
 
→Hayatta kalan bireyler, ortama uyum sağlamış olan bireylerdir.
 
→Buna adaptasyon denir.
 
→Böylece canlı türlerinin kalıtım bilgisi sürekli değişir.
 
 
 
→Bu olaylar, yüzbinlerce yıl boyunca sürekli tekrarlandığında; canlı türleri değişerek yeni türleri oluşturur.
 
 
Darwin' nin evrim görüşü; günümüz bilim adamları tarafından kabul edilen görüştür.
 
 
 
 
  
 
 
 
###########################################################################################
 
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats