Ana Sayfabiyodoc.com
8. SINIF EVRİM TEORİSİ
 
 


 
*Evrim teorisi:
 
→Bügün yaşamakta olan canlı türlerinin, geçmiş zamanda yaşamış olan canlı türlerinin değişmesi sonucu oluştuğunu savunur.
Başka bir değişle; canlıların ortak bir kökenden geldiğini ve canlı türlerinin zamanla değişerek yeni türleri oluştuğunu savunur.
 
 
 
**Evrimle ilgili görüşler:
  
 
***Farabi’ nin görüşleri:
 
İslam alimlerinden biri olan Farabi’ ye göre; türler değişmez,  sabittir.
 
 
***Lamark’ ın görüşleri:
 
→Lamark' a göre; canlıların evriminde sadece çevre etkilidir.
Çevrenin etkisi ile canlılar değişerek, yeni türleri oluşturur.
 
Lamark evrimle ilgili olarak; kullanma kullanmama ve kazanlılan karakterlerin kalıtımı olmak üzere 2 görüş ileri sürmüştür.
 
 
 
►Kullanma-kullanmama görüşü:
 
Kullanılan organlar gelişir ve kullanılmayan organlar körelir ve zamanla yok olur.
 
Örnek: Zürafalar beslenmek için ağaçlara uzandığından, uzun boylu olmuşlardır.
 
 
 
Kazanılan karakterlerin kalıtımı görüşü:
 
Çevrenin etkisi ile sonradan kazanılan karakterler kalıtsaldır.
 
Örnek: Ağaçlara uzanarak uzun boylu olan zürafaların, oluşan yavruları da uzun boylu olmuştur.
 
 
→Lamark' ın, kullanma kullanmama görüşü; kısmen geçerlidir.
→Ama kazanılan karakterlerin kalıtımı görüşü; geçerli değildir.
→Çünkü kazanlılan karakterlerin kalıtsal olabilmesi için, değişikliğin üreme hücrelerinde oluşması gerekir.
 
 
Weismann adlı bilim adamının farelerle yaptığı deneyler sonucunda Lamark' ın evrim görüşü çürütülmüştür.

Weismann' ın deneyi:
 
→Weismann, farelerin kuyruklarını 20 nesil boyunca kesmiştir.
21. nesil sonunda oluşan farelerin hepsi kuyruklu doğmuştur.

 
 
 
***Charles Darwin’ in  evrim görüşleri:
 
→Canlıların evriminde kalıtım ve çevre etkilidir. 
→Darwin' e göre evrimin oluşabilmesi için; kalıtsal varyasyon, doğal seçilim ve adaptasyon gereklidir.
 


→Canlılarda; mutasyon, eşeyli üreme, mayoz bölünme… gibi faktörlerin etkisiyle, kalıtsal yapısı birbirinden  farklı bireyler oluşur.
→Buna kalıtsal varyasyon denir.
 
→Ortam koşulları değiştiğinde, güçlü bireyler hayatta kalırken; zayıf olanlar ise elenir.
→Buna doğal seçilim (seleksiyon) denir.
→Hayatta kalan bireyler, ortama uyum sağlamış olan bireylerdir.
→Buna adaptasyon denir.
 
 
→Böylece canlı türlerinin genetik bilgisi sürekli değişir.
→Bu olaylar milyonlarca yıl boyunca sürekli tekrarlandığında; türler değişerek yeni türleri oluşturur.
 
  
 
Darwin' nin evrim görüşü; bilim otoritelerince kabul edilmiştir.
 
 
 
 
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats