ANA SAYFA


EŞEYSİZ ÜREME
 
 
 
*Eşeysiz üreme:
 
→Tek bir bireyin, kendisiyle aynı genetik özelliklere sahip; yeni bir birey meydana getirmesine eşeysiz üreme denir.
 
→Eşeysiz üreme, mitoz bölünme ile gerçekleşir.
 
→Çeşitlilik olmaz.
 
→Oluşan bireylerin, değişen çevre koşullarında karşı uyum yetenekleri azdır.
 
 
Eşeysiz üreme; bölünerek, tomurcuklanarak, sporla, vejatatif ve rejenerasyonla olmak üzere 5 gruba ayrılır.


 
 
 
**Bölünerek üreme:
 
Tek hücreli canlılarda görülür.
 
→Bu canlılar, bölünerek yeni bireyleri oluşturur.
 
 
 
 Örnek: Amip, öglena, paramesyum (terliksi hayvan), bakteriler, mavi-yeşil algler (siyanobakteriler)...
 

 
 
**Tomurcuklanarak üreme:
 
→Bu üreme şeklinde önce, ana canlı üzerinde bir tomurcuk oluşur.
 

 
→Daha sonra bu tomurcuk, büyüyüp-gelişerek yeni bir bireyi oluşturur. 
 
 
Örnek: Bira mayası, hidra, sünger, mercan, ciğer otları ve gözyaşı bitkisinde görülür.
 


 
**Sporla üreme:
 
→Bazı canlılar, spor adı verilen ve kötü ortam koşullarına dayanıklı olan yapılar oluştururlar.
 
→Sporlar uygun kuşullarda gelişerek, yeni bireyleri oluşturur. 
 
 
Örnek: Mantarlar, su yosunları, kara yosunları, eğrelti otları, sıtma mikrobu (plazmodyum)...
 

 
**Rejenerasyon (yenilenme) ile üreme:
 
→Bir canlıdan kopan bir parçanın, eksik olan kısımlarını tamamlayarak yeni bir bireyi meydana getirmesine 
    rejenerasyon ile üreme denir.

 
 
 
 
Örnek: Deniz yıldızı, planarya, toprak solucanı ve tenyalarda görülür.
 
 
Not:

Kertenkelenin kopan kuyruğunun tekrar çıkması, rejenerasyon ile üreme değildir.
 
→Bu olay rejenerasyon ile onarılmadır.  
 
→Çünkü bu olayda, yeni bir canlı oluşmaz.
 
 
 
 
**Vejatatif üreme:
 
→Bir bitkiden kopan bir parçanın, uygun koşullarda gelişerek; yeni bir bireyi meydana getirmesine 
    vejatatif üreme denir.
 
 
Örnek: Asma, dut, incir, gül, karanfil, kavak, soğan, patates, lale, nergis, çilek, böğürtlen, nane...
 
 
 
 
  
 
 
 

###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats