ANA SAYFA


DNA İLE İLGİLİ HESAPLAMA SORULARI
 
 
 
 
*DNA ile ilgili hesaplama soruları:
 
 
 
**Örnek 1: Bir DNA molekülünde 3000 nükleotid bulunmaktadır.
                    DNA’ daki adenin sayısı: 400 ise;
 
 
a) Sitozin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler yerlerine yazılır.
 
 
 
 
 
Her bir zincirde 1500 nükleotid bulunur.
→  A = T = 400
 
 
1500 nükleotidten, timin sayısını çıkardığımızda; sitozin sayısı bulunur.
 
     1500 – 400 = 1100 Sitozin
 
 
 
b)
 
Adenin ile Timin arasında: 2, Guanin ile Sitozin arasında: 3 hidrojen bağı bulunur.
 


 
 
**Örnek 2: Bir DNA molekülünde 6800 hidrojen bağı vardır.
                    DNA' daki sitozin  sayısı: 1200 ise
 
 
a) Adenin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam deoksiriboz şeker sayısı kaçtır?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler yerlerine yazılır.
 
 
Guanin ile sitozin arasında: 3 hidrojen bağı bulunur.
 
 
 
Toplam hidrojen bağından, 3600’ ü çıkardığımızda;
    adenin ve timin arasındaki toplam hidrojen bağı sayısını: 3200 buluruz.
 
Adenin ile timin arasında: 2 hidrojen bağı bulunduğundan;
 
  
 
 
b)
 
Nükleotid sayılarını, DNA molekülü üzerinde yazdığımızda; toplam nükleotid sayısını: 5600 buluruz.
 
 
Nükleotit sayısı = Deoksiriboz şeker sayısı = 5600
 
 
 
 
**Örnek 3: Bir DNA molekülünde 4300 hidrojen bağı vardır.
                    DNA' daki timin sayısı: 800 ise;
 
a) Sitozin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam fosfat sayısı kaçtır?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler yerlerine yazılır.
 
 
 
 
 
Adenin ile timin arasında: 2 hidrojen bağı bulunduğundan;
 
 
 
 
Toplam hidrojen bağından, 1600’ ü çıkardığımızda; 
    guanin ile sitozin arasındaki toplam hidrojen bağı sayısını: 2700 buluruz.
 
Guanin ile Sitozin arasında: 3 hidrojen bağı bulunduğundan;
 
  
 
b)
 
Nükleotid sayılarını, DNA molekülü üzerinde yazıldığımızda; toplam nükleotid sayısını: 3400 bulunuruz.
 
 
Nükleotit sayısı = Fosfat sayısı = 3400
 
 
 
**Örnek 4: Bir DNA molekülün birinci zincirinde, adenin sayısı: 400 ve guanin sayısı: 600’ dür.
                    DNA molekülünün ikinci zincirinde ise adenin sayısı: 500 ve guanin sayısı: 100’ dür.
 
 
a) Toplam sitozin kaçtır?
 
b) Toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
 
 
 
***Çözümü:
 
 
a)
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler yerlerine yazılır.
 
DNA molekülünün birinci ve ikinci zincirindeki nükleotidler ayrı ayrı verildiğinden;
    her bir DNA zincirinin nükleotidleri ayrı ayrı gösterilir.
 
 
Daha sonra, karşılıklı nükleotidler arasındaki eşitlikler yerlerine yazılır.
 
Birinci ve ikinci DNA zincirlerindeki sitozin toplamı: 100 + 600 = 700
 
 
 
b)
 
Toplam hidrojen bağ sayısını bulmak için, öncelikle DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı yazılır.
 
 
 
 
 
Adenin ile timin arasında: 2 hidrojen bağı bulunur.
Guanin ile sitozin arasında: 3 hidrojen bağı bulunur.
 

 

 

**Örnek 5:  Bir DNA molekülünde toplam: 8000 nükleotid vardır.
                 
                        
 
 
***Çözümü:
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilir ve verilen değerler yerlerine yazılır.
 
   
 
 
 
 
 
 
Bu değerleri, DNA üzerine yazdığımızda; DNA’ nın bir zincirinde toplam: 5X nükleotid olduğunu görürüz.
 
Eşitlikleri yerine yazdığımızda X = 800 buluruz.
 
  
 
Guanin sayısı = Sitozin sayısı = 4X olduğundan;
 
                                                                                              4 x 800 = 3200 Sitozin
 
 
 
 
 
 
 

###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats