ANA SAYFA


BESLENME İLİŞKİLERİ
 
 
 
*Ekoloji:
 
Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalına ekoloji denir.
 
 
 
Ekolojik birimlerin küçükten-büyüğe doğru sıralanması:
 
 
 
 
**Tür:
 
→Birbirine benzeyen ve çiftleştiklerinde verimli döller veren bireyler topluluğudur.
 
Örnek: İnsan, hamsi balığı, kangal köpeği, Amasya elması, kara çam…
 
 
Not:
 
 
 
Aynı türdeki canlıların kromozom sayısı aynıdır.
 
→İki canlının kromozom sayısı aynı ise kesinlikle aynı tür olduğunu söyleyemeyiz.
 
Farklı türdeki canlıların da kromozom sayısı aynı olabilir.
 
Örnek: İnsan ve moli balığında 46 kromozom vardır.
 
 
→Kromozom sayısı gelişmişlik ifade etmez.
 
Örnek: Eğrelti otunda 500 kromozom vardır.
 
 
 
 
**Populasyon:
 
→Belli bir bölgede yaşayan aynı türe ait bireylerin oluşturduğu topluluğa populasyon denir.
 
Örnek: Karadenizdeki hamsi balıkları, Sivastaki kangal köpekleri…
 
 
 
 
**Komünite:
 
→Belli bir yerde yaşayan ve aralarında etkileşim olan canlılar topluluğuna komünite denir.
Kommuniteler birden fazla sayıda populasyondan oluşur.
 
Örnek: Karadenizdeki balıklar, Amazon ormanlarındaki canlılar, kutuplardaki hayvanlar...
 
 
 
 
**Ekosistem:
 
→Belli bir bölgede yaşayan canlılar ve cansızlardan oluşmuş olan bir yaşama birliğine ekosistem denir.
 
Örnek: Göl, nehir, deniz, orman, dağ, çöl…
 
 
 
 
**Biyosfer: 
 
Dünyadaki tüm ekosistemler toplamıdır.
 
 
*Canlılar arasındaki beslenme ilişkileri:
 

 


→Canlılar beslenme şekillerine göre; üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar olmak üzere 3 gruba ayrılır.


**Üreticiler:

→Kendi besinlerini kendileri üreten canlılardır.
Fotosentez yapan canlılar bu gruba girer.
→Bunlar, besin zincirinin
ilk basamağını oluştururlar.


**Tüketiciler:

Hazır besin kullanan canlılardır.
→Diğer canlıları, 
besin olarak tüketen canlılar bu gruba girer.
→Bunlar, besin zincirinde ikinci basamaktan itibaren bulunmaya başlarlar.

→Tüketiciler; birinci, ikinci ve üçüncü dereceden tüketiciler olmak üzere 3 gruba ayrılır.


***Birinci dereceden tüketiciler (otçullar):

Otla beslenen canlılar bu gruba girer.
→Bunlar, besin zincirinin
ikinci basamağını oluştururlar.

Örnek: Çekire, koyun, keçi, deve, at, zürafa...


***İkinci dereceden tüketiciler (etçiller):

Otçul beslenen canlıları,
besin olarak tüketen canlılar bu gruba girer.
→Bunlar, besin zincirinin
üçüncü basamağını oluştururlar.

Örnek: Kurbağa, yılan, kedi, köpek, aslan, kartal...


***Üçüncü dereceden tüketiciler (hem etçil-hem otçullar): 

→Hem üretici-hem de tüketici canlıları,
besin olarak tüketen canlılar bu gruba girer.
→Bunlar, besin zincirinin 
dördüncü basamağını oluştururlar.

Örnek: İnsan, ayı, fare, maymun...


**Ayrıştırıcılar (çürükçüller):

→Canlıların
atıklarını ve ölülerini çürütürek beslenen canlılardır.
→Bunlar besin zincirinin ikinci basamağından itibaren, tüm basamaklarında bulunurlar.


Örnek: Bazı bakteriler ve bazı mantarlar

 

 

*Besin zinciri ve besin ağı:   
 
→Besinlerde depolanmış olan enerjinin, canlılar arasındaki beslenme ilişkisi yoluyla; bir canlıdan diğer bir canlıya
    aktarılmasına besin zinciri denir.
 
Ekosistemde bulunan besin zincirlerinin hepsine birden besin ağı denir.
 
 
 
 
 
Örnekler:   
 
→Bir kara ekosisteminde kurbağa sayısı azalırsa;
 
 
 
→Bir deniz ekosisteminde zooplankton sayısı azalırsa;
 
 
 
→Bir deniz ekosisteminde levrek sayısı artarsa;
 
 

 

**Besin piramidi:
 
Besin ağında bulunan canlıları, beslenmelerine göre ayrı ayrı gruplara yerleştirdiğimizde besin piramidini
     elde ederiz.
 
 
 
 
 
Not:
 
Besin piramidindeki enerji kaybı, canlılar tarafından kullanılmayan enerjidir.
 
Örnek: Ortama verilen ısı, sindirilmemiş besinler...
 

 
 
 

 
 
 

###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats