ANA SAYFA


BİYOTEKNOLOJİ
 
 
 
*Biyoteknoloji:
 
→Canlılar ve onların ürünleri üzerinde, bilimsel teknikler uygulanarak yapılan çalışmalara biyoteknoloji denir.
 
→Biyoteknolojik çalışmalarda, en çok bakteriler kullanılır.
 
→Çünkü; bakterilerin üretimi hızlı, maliyeti düşük ve n sayıda kromozom taşıdıklarından gen aktarımı çalışmalarında
    çok hızlı sonuç elde edilir.
 
 
Biyoteknolojik çalışmalarda en çok genetik mühendisliğinden yararlanılır.
 
 
 
Biyoteknolojinin amaçları: 
 
Besin içeriği yüksek olan ürünler elde etmek.
 
→Hastalık yapıcı canlıları kontrol altına almak.
 
→Hastalıkların, çok hızlı bir şekilde tedavi edilmesini sağlamak.
 
→Doğada kalıcı kirlenmeye neden olmayan, yenilenebilir enerji kaynakları elde etmek.
 
→Adli suçluları çok hızlı belirleyerek, sosyal düzeni sağlamak.
 
→İnsan sağlığına zarar vermeyen ürünler elde etmek.
 
→Doğada kirlenmeye yol açan zararlı atıkları, çok hızlı bir şekilde etkisiz hale getirmek.
 

 
*Biyoteknolojinin kullanım alanları:
 
 
**Gen aktarımı:
 
→Bir canlıdan başka bir canlıya gen aktarımı yapılarak; istenilen özelliklere sahip canlılar elde edilir.
 
→Böyle genetiği değiştirilmiş organizmalara (GDO), transgenik canlılar adı verilir.
 
 
Örnek: İnsandan, bakteriye insülin geni aktarılmış ve böylece bakterilerin insülin hormonu üretmesi sağlanmıştır.
 
 
Gen aktarımının aşamaları:
 
 
 
 
 
 
→İnsan ve bakteriden alınan hücrelerin DNA’ sı çıkarılır.
     
 
 
 
→İnsan DNA’ sında bulunan insülin geni, enzim yardımıyla kesilerek DNA molekülünden ayrılır.
 
 
 
 
 
 
→İnsülin geni, bir enzim yardımıyla bakteri DNA’ sına eklenir.
 
 
→Genetiği değiştirilmiş DNA, bakteri hücresine aktarılır.
 
 
 
 
 
→Böylece bakteriler, insülin hormonu üretmeye başlar.
 


 
**DNA parmak izi:
 
→Bir canlının sahip olduğu DNA şifresine, DNA parmak izi denir.
 
→Bir canlıdan alınan bir doku parçasından (deri, kan, kıl...), DNA molekülü alınarak; bunun şifresi belirlenir.
 
 
DNA parmak izi; adli suçluların belirlenmesinde, babalık testinde, kalıtsal hastalıkların teşhisinde ve cinsiyetin
belirlenmesinde kullanılır.
 
 
Not: Tek yumurta ikizleri hariç, tüm insanların DNA parmak izleri farklıdır.
 
 
 
 
**Klonlama:
 
→Bir canlının genetik ikizinin elde edilmesine klonlama adı verilir.
 
 
 
Klonlamanın aşamaları:
 
→Klonlama çalışmalarında daha çok 3 birey kullanılır.
 
 
 
 
→Dişi bireyden yumurta (n) hücresi alınır ve bunun çekirdeği çıkarılır.
 
→Klonlama yapılacak olan, dişi ya da erkek bireyden vücut hücresi (2n) alınır ve bunun çekirdeği çıkarılır.
 
→Vücut hücresinin çekirdeği, yumurta hücresine aşılanır.
 
Böylece 2n kromozomlu bir yumurta hücresi elde edilir.
 
→Bu yumurta hücresi, taşıyıcı annenin döl yatağına yerleştirilir.
 
→Yumurta hücresi gelişerek, vücut hücresinin çekirdeği alınan bireyin (B bireyi) kopyası elde edilir.
 
 
 
**Aşı üretimi:
 
→İnsan ve evcil hayvanlarda hastalık oluşturan birçok mikroba karşı aşı üretimi yapılabilmektedir.
 
→Aşıyı üretmek için, o hastalığın mikrobu kullanılır.
 
 
Aşı üretiminin aşamaları:
 
→Hastalık yapıcı mikrop zayıflatılarak, bir bireye verilir.
 
→Böylece bağışıklık sisteminin o mikrobu, önceden tanıması sağlanır.
 
→Bağışıklık sistemi, o mikrobu tanır ve ona karşı savunma proteinleri (antikor) üreterek önlem alır.
 
→İlerleyen zamanlarda, aynı hastalık mikrobu vücuda girerse; bu savunma proteinleri o mikrobu etkisiz hale getirir.
 
 
 
**Enzim teknolojisi:
 
→Canlılardan alınan enzimler kullanılarak; sirke, peynir, alkol, deterjan... gibi ürünlerin üretimi yapılır.
 
 
 
**Ayrıştırıcıların kullanılması:
 
→Doğada kirlenmeye yol açan organik atıklar (çöp, lağım suları...) ayrıştırıcılar kullanılarak zararsız hale
    getirilebilmektedir.
 
→Aynı zamanda, ekonomik değeri yüksek olan; biyogaz ve gübre gibi ürünler elde edilmektedir.
 
 
 
**Organik tarım:
 
→Kimyasal ilaç ve hormon kullanılmadan bitki türlerinin yetiştirilmesine organik tarım denir.
 
 
→Organik tarım çalışmalarında, bitkilerin tozlaştırılması için bombus arıları kullanılır.
 
→Böylece hormonsuz meyve üretimi yapılır.
 
 
→Aynı zamanda, tarım bitkilerinde hastalıklara yol açan zararlılar; avcıları kullanılarak etkisiz hale getirilebilmektedir.
 
Örnek: Çekirgeleri yok etmek için kargaların kullanılması
 
 
→Zararlıların, bu şekilde etkisiz hale getirilmesine biyolojik mücadele denir.
 
→Böylece, kimyasal ilaç kullanmadan sebze ve meyve üretimi yapılır.
 
 
 
**Tek hücre proteinleri:
 
→Protein içeriği yüksek olan bazı tek hücreli canlılar (bakteri, mantar, alg...), kültür ortamlarında çoğaltılarak;
    insanlar için besin kaynağı olarak kullanılır.
 
 
 
**Kök hücre tedavisi:
 
→Embriyolardan, kemik iliğinden ve yeni doğmuş bebeklerin kordon kanından alınan kök hücreler kullanılarak;
    felç, kanser ve genetik hastalıkların tedavisi ile doku ve organ üretimi yapılabilmektedir.
 
 
 
**Genetik ıslah:
 
→Bir türün üstün olan özelliklerinin, bir bireyde toplanarak; verimli canlı türlerinin elde edilmesine genetik islah denir
 
→Genetik ıslah, farklı özelliklere sahip bireyler arasında çaprazlama yaparak ya da mutasyon ve gen aktarımı
    tekniği kullanılarak yapılır.
 
→Böylece, istenilen özelliklere sahip olan canlı türleri elde edilir.
 
 
 
**Panzehir (serum) üretimi:
 
→Yılan, akrep ve örümcek gibi zehirli hayvanların sokmasına karşı; panzehir üretimi yapılabilmektedir.
 
 
 
**Antibiyotik üretimi:
 
→İnsan ve evcil hayvanlarda hastalık oluşturan mikroplara karşı antibiyotik üretimi yapılabilmektedir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats