ANA SAYFA


 DNA 
 
 
 
 
*DNA (deoksiribonükleik asit):
 
→DNA, hücredeki tüm yaşamsal olayları kontrol eden yönetici bir moleküldür.
 
DNA' nın en küçük yapı birimine nükleotid adı verilir.
 
 
Not:
 
 Kalıtsal kavramların küçükten-büyüğe doğru sıralaması:   
 
            Baz < Nükleotid Gen DNA Kromozom
 
 

**Nükleotidin yapısı:
 
→DNA' daki nükleotid; azotlu baz, deoksiriboz şeker ve fosfat olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
 
 
***Azotlu baz:
 
→DNA' da; adenin, guanin, sitozin , timin olmak üzere 4 çeşit baz bulunur.  

 
 
***Deoksiriboz şeker
 
→DNA' nın yapısında, beş karbonlu deoksiriboz şeker bulunur. 
 
 
 
***Fosfat (P):
 
Bir mineral çeşidi olan fosfat, nükleotidin son halkasıdır.
 
 
 

 
→    Nükleotid sayısı = Baz sayısı = Deoksiriboz sayısı = Fosfat sayısı
 
 


 
DNA' nın özellikleri:
 
 
 
 
 
 
Adenin karşısında timin, guanin karşısında sitozin nükleotidi bulunur.
 
 
 
Adenin sayısı = Timin sayısı
 
Guanin sayısı = Sitozin sayısı
 
Adenin + Guanin = Sitozin + Timin 
 
 
 
Adenin ile timin arasında, ikili hidrojen bağı bulunur.
 
Guanin ile sitozin arasında, üçlü hidrojen bağı bulunur.
 
 
 
 
DNA’nın görevleri:
 
→Hücreyi yönetir.
Kalıtsal karakterleri taşır.
→Kalıtsal karakterlerin yavru bireylere aktarılmasını sağlar.
→Protein sentezi için şifre verir.
Hücre bölünmesini kontrol eder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats