ANA SAYFA


DUYU ORGANLARI
 
 
 
*Duyu organları:
 
 
→Duyu organları, dış ortamdan gelen uyartıları almaçlar (reseptör) ile alır ve sinir hücrelerine iletir.
Sinir hücreleri de bu uyartıları beyine taşır.
 
→Beyin ise gelen uyarıları değerlendirir ve duyuların algılanmasını sağlar.
 
→Duyu organları: göz, kulak, burun, dil ve deri olmak üzere 5 tanedir.
 
 
 
 
 
**Göz:
 
 
 
 
 
 
→Gözün yapısı;  sert tabaka, damar tabaka ve ağ tabaka olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur. 
 
 
 
 
 
***Sert tabaka:
 
→Gözün dış kısmında bulunur.
→Bu tabaka gözü korur ve gözün ön kısmında incelerek, ışığı geçirebilen saydam tabakayı oluşturur.
 
 
 
 
 
*Damar tabaka :
 
→Gözün orta kısmında bulunur.
→Bu tabakada gözün besleyen damarlar bulunur.
→Damar tabakada bulunan pigmentler, gelen ışığı soğurarak; gözün içini karanlık oda haline getirir.
 
→Damar tabaka, gözün ön kısmında irisi oluşturur.
→İrisin ortasında göz bebeği bulunur.
→İris, göze renk verir ve göze gelen ışık miktarına göre, göz bebeğinin büyüklüğünü ayarlar.
→Böylece göz merceğine düşen  ışık miktarını ayarlar.
 
→Damar tabaka aynı zamanda, göz merceğini oluşturur.
→Göz merceği, gelen ışınları kırarak görüntünün sarı leke üzerine ters düşmesini sağlar.
 
 
 
***Ağ tabaka (retina):
 
→Gözün tabakasıdır.
→Bu tabakada, ışığı algılayan almaçlar bulunur.
→Almaçlar, ağ tabakanın sarı leke kısmında daha yoğun olarak bulunurlar.
 
→Ağ tabakanın kör nokta kısımda, ışığı algılayan almaç bulunmaz.
→Bu bölgeden görme sinirleri geçer.
 
→Göz merceği ile retina arasındaki boşlukta, camsı cisim adı verilen saydam bir sıvı bulunur.
→Bu sıvı, göz içinde iç basınç oluşturarak; gözün şeklinin korunmasını sağlar.
 
 
 
 
*Görme olayı:
 
 
 
 
 
→Göze gelen ışınlar, ilk olarak saydam tabakada kırılır.
→Daha sonra ışınlar  göz bebeğinden geçerek göz merceğine ulaşır.
 
→Göz merceği; gelen ışınları ikinci defa kırarak; görüntünün sarı leke üzerine ters düşmesini sağlar.
 
→Sarı lekede görüntü, almaçlar tarafından algılanır.
→Almaçlar görüntüyü, görme sinirlerine iletilir.
→Görme sinirleri de uyartıları beyine iletir.
→Beyinde görüntü düz oluşur.
 
 
 
 
  
 

###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats