ANA SAYFA


SİNDİRİM SİSTEMİ
 
 
 
  
*Sindirim:
 
Besinlerin, hücre zarından geçebilecek büyüklüğe kadar parçalanmasına sindirim denir.
 
Sindirim, gerçekleşme şekline göre; mekanik ve kimyasal olarak 2’ ye ayrılır.
 
 
 
 
**Mekanik (fiziksel) sindirim:
 
Besinlerin, bir kuvvet yardımıyla daha küçük parçalara ayrılmasına; mekanik sindirim denir.
 
 
 
 
Mekanik sindirim sonucunda, besinlerin kimyasal yapısı değişmez.
 
Bu sindirimin amacı; kimyasal sindirime yardımcı olmaktır.
 
 
İnsanda mekanik sindirim; ağız, mide ve 12 parmak bağırsağında (ince b.) gerçekleşir.
 
 
 
→Ağızda; dişler, midede; mide kasları ve 12 parmak bağırsağında; safra sıvısı  sadece yağları mekanik sindirir.
 
 
 
 
**Kimyasal sindirim:
 
Besinlerin, su ve enzimler yardımıyla, kendilerini oluşturan yapıtaşlarına parçalanmasına kimyasal sindirim denir. 
 
 
 
 
→Besinlerin kimyasal yapısı değişir. 
 
 
İnsanda kimyasal sindirim; ağız, mide ve ince bağırsakta gerçekleşir.
 
 
 
→Karbonhidratların kimyasal sindirimi, ağızda başlar; ince bağırsakta tamamlanır.
 
→Proteinlerin kimyasal sindirimi, midede başlar; ince bağırsakta tamamlanır.
 
→Yağların kimyasal sindirimi, ince bağırsakta başlar; ince bağırsakta tamamlanır.
 
 
 
 
 
 
*İnsanda sindirim sistemi:
 
İnsanda sindirim sistemi; ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, karaciğer, pankreas, kalın bağırsak ve
    anüs olmak üzere; 9 kısımdan oluşnuştur.
 
 
 
 
 
 
 **Ağız:
 
Dil, diş ve tükürük bezlerinden oluşur.
 
 
***Dil:
 
Besinleri, karıştırmada ve yutmada görev alır.
Dil, aynı zamanda besinlerin tadlarını alır ve konuşmamıza yardımcı olur.
 
 
 
***Diş:
 
Besinlerin çiğnenmesinde görevlidir.
Besinleri mekanik sindirerek, daha küçük parçalara ayırır.
 
→İnsanlarda ilk önce 7 yaşına kadar 20 tane süt dişleri çıkar.
Daha sonra bu dişler dökülür ve bunların yerine kalıcı dişler çıkar.
 
→Yetişkin bir insanda 32 diş bulunur.
 
 
Dişler; kesici dişler, köpek dişleri ve azı dişleri olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 
 
 
►Kesici dişler:
 
→Toplam: 8 tanedir.
Bunlar, besinleri tutmaya ve kesmeye yarar.
 
 
Köpek dişleri:
 
Toplam: 4 tanedir.
Bunlar, besinleri parçalamaya yarar.
 
 
Azı dişleri:
 
Toplam: 20 tanedir.
 Bunlar besinleri öğütmede görevlidir.
 
 
Dişin yapısı:
 
Dişin yapısı; taç, boyun ve kök olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
 
 
Dişin taç tabakasının, en dış kısmında; mine tabakası bulunur.
Mine tabakası cansızdır.
Bu tabakanın altında dentin tabakası bulunur.
 
Dentin tabakası canlıdır.
 
 
 
***Tükürük bezleri:
 
İnsanda; dil altı, çene altı ve kulak altı olmak üzere 3 çift tükürük bezi bulunur.
 
Tükürük bezleri, tükürük sıvısı üretir.
 
 
Tükürük sıvısının görevleri:
 
→Tükürük sıvısındaki enzimler, karbonhidratları kimyasal sindirir.
→Besinleri yumuşatır, besinlerin çiğnenmesini ve kolay yutulmasını sağlar.
Mikropların bir kısmını öldürür.
 
 
 
**Yutak:
 
Besinlerin yutulmasında görevlidir.
 
→Besinler yutulurken; gırtlak kapağı, soluk borusunu kapatır.
Böylece besinlerin soluk borusuna kaçması önlenir.
 
 
 
**Yemek borusu:
 
Kasılıp gevşeyerek, besinleri mideye gönderir.
 
 
 
**Mide:
 
→Kasılıp gevşeyerek, besinleri mekanik sindirir.
→Salgıladığı enzimlerle, proteinlerin kimyasal sindirimini başlatır.
 
 
 
 
**İnce bağırsak:
 
İnce bağırsak; 12 parmak bağırsağı, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
 
***12 parmak bağırsağı:
 
İnce bağırsağın ilk 25 cm' lik kısmıdır.
 
Buraya karaciğer ve pankreas salgılarını döker.
 
→Karaciğer, safra salgısını 12 parmak bağırsağına döker.
 
→Pankreas, sindirim enzimlerini 12 parmak bağırsağına döker.
 
→Karaciğerden salgılanan safra sıvısı, yağları mekanik sindirir.
 
 
 
 
 
→Pankreastan salgılanan enzimler, karbonhidrat, yağ ve proteinleri kimyasal sindirir.
 
 
 
 
→İnce bağırsakta besinlerin, kimyasal sindirimi tamamlanır.
 
→Sindirilen besinler, ince bağırsakta bulunan villuslar tarafından emilerek kana verilir.
 
 
 
 
**Kalın bağırsak:
 
Mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşmez.
 
Su ve minerallerin büyük bir kısmı, burada emilir.
 
→Kalın bağırsakta, B ve K vitamini üreten yararlı bakteriler bulunur.
 
Bunların sentezlediği vitaminler, emilerek kana verilir.
 
→Kalın bağırsakta aynı zamanda; sindirilmemiş besinler, geçici olarak depolanır.
 
 
 
**Anüs:
 
Sindirilmemiş besinler ve sindirim atıklarını dışarı atar.
 
 
 
**Karaciğer:
 
Karaciğer, koyu kırmızı renkli olup; 2 parçadan oluşmuştur.
 
Alt kısmında safra kesesi bulunur.
 
 
 
 
Karaciğerin görevleri:
 
→Yağları mekanik sindiren safra sıvısı üretir.
→Kan üretir.
→Vücut sıcaklığını ayarlar.
→Kan şekerini ayarlar.
→Mineral depolar.
→Vitamin depolar.
A vitamini üretir.
→Zehirli maddelerin zehir etkisini azaltır.
→Çok zehirli olan amonyağı, daha az zehirli olan üreye dönüştürür.
 
 
 
 
**Pankreas:
 
 
→Yaprak şeklinde olup, pembe renkli bir organdır.
Midenin hemen altında bulunur.
 
 
 
 
 
Pankreasın görevleri:
 
Karbonhidrat, yağ ve proteinleri kimyasal sindiren  salgılar (enzim) üretir.
 
→Kan şekerini ayarlayan, insülin ve glukagon hormonları üretir.
 
 
 
 
  
 

###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats