ANA SAYFA


 ÜREME
 
 
 
 
*Üreme:
 
Canlıların, kendilerine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir.
 
→Üreme, canlıların yaşaması için zorunlu değildir.
Üreme, sadece canlıların nesillerini devam ettirebilmeleri için zorunludur.
 
 

 *Çiçekli bitkilerde üreme: Çiçekli bitkilerde üreme, tohumla sağlanır. Bitkilerin üreme organı çiçektir.
 
 


*Çiçeğin yapısı:
 
 
**Taç yaprak: Çiçeğin renkli kısmıdır. Bal özü (nektar) ve güzel kokular üretir.
 
Görevi: Böcekleri çekerek tozlaşmaya yardımcı olur.
 

 
**Çanak yaprak : Çiçeğin yeşil kısmıdır.
 
Görevi: Çiçeği korur. Fotosentez yaparak çiçeği besler.
 

 
**Erkek organ: Erkek organ, başçık ve sapçık olmak üzere iki kısımdan oluşmuştur.
 
 
 
Görevi: Erkek organın başçık kısmında, polen üretilir.
 
 
 
 
 
 
**Dişi organ: Dişi organ; dişicik tepesi, dişicik borusu ve yumurtalık olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur.

 
 
Görevi:
 
Dişi organın yumurtalık kısmında, yumurta hücresi üretilir.
Dişi organ döllenmeden sonra gelişerek meyveyi oluşturur.
 
 
 
 
 
*Tozlaşma:  polenlerin, su, rüzgar, böcek, kuş ve insan aracılığı ile dişi organın tepecik kısmına taşınmasıdır.
 
 
 
 
*Döllenme:Polen ile yumurtanın birleşerek, zigotu (döllenmiş yumurta) oluşturmasına; döllenme denir.
 

 
 
*Tohum oluşumu: Döllenmeden sonra, zigot gelişerek tohumu oluşturur.

 
*Meyve oluşumu: Tohum oluştuktan sonra dişi organ gelişerek meyveyi oluşturur.
 
 
*Tohumun çimlenmesi: Tohumun uygun koşullar altında gelişerek bir bitkiyi oluşturmasına çimlenme denir.
 
Çimlenme için; su, uygun sıcaklık ve oksijen gereklidir.

 
 
Not: Tohumun çimlenmesi için toprak gerekli değildir.
 
 
 
*Bitkilerin sınıflandırılması: Bitkiler; çiçekli ve çiçeksiz olmak üzere, 2 gruba ayrılır.
 
 
 
 
Not:
 
Çiçeksiz bitkiler, tohum ve meyve oluşturmaz. Bu bitkiler, spor adı verilen özel üreme yapıları ile çoğalır.
 
→Çiçekli bitkiler, tohum ve meyve oluşturur. Yeryüzündeki bitkilerin büyük bir kısmı çiçeklidir.
 
 
 
enlightenedBaşkalaşım
 

 
 

###########################################################################################


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats