ANA SAYFA


DNA HESAPLAMA SORULARI 4


 
 

 

Örnek 1: Bir DNA molekülünde 2000 nükleotid vardır.  DNA’ daki Timin sayısı: 800 ise;
 
 
a) Guanin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
 
 
 
Çözümü:
 
a)
 
DNA molekülü çizilerek verilen değerler yerlerine yazılır.
 
Her bir DNA zinciride 1000 nükleotid bulunur.

 
  
 
1000 nükleotidten, Adenin sayısını çıkardığımızda; Guanin sayısı bulunur.
 
     1000 – 800 = 200 Guanin


 
 
 
 
b)
 
Adenin ile Timin arasında: Hidrojen bağı bulunur.
 
Guanin ile Sitozin arasında: Hidrojen bağı bulunur.
 
Timin sayısı: 2, Sitozin sayısı: 3 ile çarpılarak çıkan değerler toplandığında; toplam hidrojen bağı sayısı: 2200 bulunur.


 
 
Örnek 2:  Bir DNA molekülünde 6400 hidrojen bağı vardır. DNA' daki Guanin  sayısı: 700 ise
 
 
a) Timin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam fosfat sayısı kaçtır?
 
 
 
Çözümü:
 
 
a)
 
DNA molekülü çizilirek verilen değerler yerlerine yazılır.

 
 
 
Guanin ile sitozin arasında: 3 Hidrojen bağı bulunur.
 
Sitozin sayısı: ile çarpılarak, guanin ve sitozin arasında: 2100 hidrojen bağı bulunur.


 

 
 
Toplam hidrojen bağından, 2100’ ü çıkardığımızda; adenin ve timin arasındaki toplam hidrojen bağ 
sayısını: 4300 buluruz.
 
Adenin ile timin arasında: hidrojen bağı bulunduğundan; 4300' ü  2' ye böldüğümüzde Timin 
sayısı: 2150 bulunur.

 
 
 
 
b)
 
Nükleotid sayılarını, DNA molekülü üzerinde yazdığımızda; toplam nükleotid sayısını: 5700 buluruz.

  
 
Nükleotit sayısı = Fosfat sayısı = 5700
 
 


 
Örnek 3: Bir DNA molekülünde 8000 hidrojen bağı vardır. DNA' daki Adenin sayısı: 2500 ise;
 
 
a) Guanin sayısı kaçtır?
 
b) Toplam deoksiriboz şeker sayısı kaçtır?
 
 
 
Çözümü:
 
 
a)
 
DNA molekülü çizilirek, verilen değerler yerlerine yazılır.

 
  
 
 
Adenin ile timin arasında: hidrojen bağı bulunur.
 
Timin sayısı: ile çarpılarak, Adenin ve timin arasındaki toplam hidrojen bağ sayısı: 5000 bulunur.


 
   
 
Toplam hidrojen bağından, 5000’ ni çıkardığımızda; guanin ile sitozin arasındaki toplam hidrojen bağı
sayısını: 3000 buluruz.
 
Guanin ile Sitozin arasında: 3 hidrojen bağı bulunduğundan; 3000' ni 3' e bölerek guanin sayısını:
 1000 buluruz.

 
  
 
 
b)
 
Nükleotid sayılarını, DNA üzerinde yazdığımızda; toplam nükleotid sayısını: 7000 buluruz.

 
 
 
Nükleotit sayısı = Deoksiboz şeker sayısı = 7000
 
  
 
 
 
 
Örnek 4: Bir DNA molekülün birinci zincirinde, Timin sayısı: 600, guanin sayısı: 1200’ dür.
 
                 DNA molekülünün ikinci zincirinde ise Timin sayısı: 300, guanin sayısı: 500’ dür.
 
 
a) Toplam sitozin kaçtır?
 
b) Toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
 
 
Çözümü:
 
 
a)
 
Öncelikle, DNA molekülü çizilerek verilen değerler yerlerine yazılır.
 
DNA molekülünün birinci ve ikinci zincirindeki nükleotidler yerlerine yazılır. 
 
 
Daha sonra, karşılıklı nükleotidler arasındaki eşitlikler yazılır.

 
Birinci ve ikinci DNA zincirlerindeki Sitozin toplamı: 500 + 1200 = 1700
 
 
 
b)
 
Toplam hidrojen bağ sayısını bulmak için, öncelikle DNA molekülündeki toplam nükleotid sayısı yazılır.

 
  
 
Adenin ile timin arasında: hidrojen bağı bulunur.
 
Guanin ile sitozin arasında: 3 hidrojen bağı bulunur.
 
Timin sayısı: 2sitozin sayısı: 3 ile çarpılarak çıkan değerler toplandığında; toplam hidrojen bağı sayısı:
 6900 bulunur.

 
 


 


 
 

 

########################################################################################## www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats