ANA SAYFA


KALITIM ÇAPRAZLAMA ÖRNEKLERİ 2

 


 

Örnek 1: Uzun boylu bir baba ile kısa boylu bir annenin, birinci çocukları
 uzun boylu doğmuştur.
Buna göre, bu ailenin ikinci çocukların da uzun boylu olma ihtimali kaçtır?


 [ Uzun boyluluk geni baskın (U), kısa boyluluk çekinik (u) ]


Çözümü: 

Uzun boylu olan babanın genotipi:  UU veya Uu

Kısa boylu olan annenin genotipi: uu

Baba ile annenin genotipi, her iki olasılık için de ayrı ayrı çaprazlanır.
Babanın genotipi UU olduğunda, çocuğun uzun boylu olma ihtimali: 1

Babanın genotipi Uu olduğunda, çocuğun uzun boylu olma ihtimali: 
1/2

Doğacak ikinci çocuğun uzun boylu olma ihtimali: 
1/2(1 + 1/2) = 3/4
Örnek 2: Kan grubu bilinmeyen bir baba ile 0 kan gruplu annenin,
birinci çocukları 0 kan gruplu doğmuştur.
Buna göre, bu ailenin ikinci çocukların da 0 kan gruplu olma ihtimali kaçtır?


(A ve B kan grubu genleri eşbaskın, 0 kan grubu geni çekinik)

Çözümü: 

0 kan gruplu annenin genotipi: 00

Birinci çocuk 0 kan gruplu doğduğundan, babanın 3 farklı kan
grubunda olma ihtimali vardır.
Baba ile annenin genotipi, her üç olasılık için de ayrı ayrı çaprazlanır.
Babanın genotipi A0 olduğunda, çocuğun 0 kan gruplu olma ihtimali: 1/2

Babanın genotipi B0 olduğunda, çocuğun 0 kan gruplu olma ihtimali: 1/2

Babanın genotipi 00 olduğunda, çocuğun 0 kan gruplu olma ihtimali: 1

Doğacak ikinci çocuğun 0 kan gruplu olma ihtimali:
 
1/3(1/2 + 1/2 + 1) = 2/3Örnek 3: AB kan gruplu bir baba ile kan grubu bilinmeyen bir annenin,
 birinci çocukları AB kan gruplu doğmuştur.
Buna göre, bu ailenin ikinci çocukların A kan gruplu olma ihtimali kaçtır?Çözümü: 

AB kan gruplu babanın genotipi: AB

Birinci çocuk AB kan gruplu doğduğundan, annenin 5 farklı
kan grubu genotipinde olma ihtimali vardır.
Baba ile annenin genotipi, her beş olasılık için de ayrı ayrı çaprazlanır.
Anne AB genotipli olduğunda, çocuğun A kan gruplu olma ihtimali: 1/4

Anne BB genotipli olduğunda, çocuğun A kan gruplu olma ihtimali: 0

Anne B0 genotipli olduğunda, çocuğun A kan gruplu olma ihtimali: 1/4

Anne A0 genotipli olduğunda, çocuğun A kan gruplu olma ihtimali: 
1/2

Anne AA genotipli olduğunda, çocuğun A kan gruplu olma ihtimali: 1/2

Doğacak ikinci çocuğun A kan gruplu olma ihtimali: 
1/5(1/4 + 0 1/4 + 1/2 + 1/2) = 3/10

Örnek 4: Bir evli çiftin, evliliğinden doğabilecek olan 3 çocuktan;
 2' sinin kız ve 1' inin erkek olma
 ihtimali kaçtır?Çözümü: Bu tür soruların çözümünde binom açılımından yararlanılır.

Çocuk sayısı 3 olduğundan, 
pascal üçgeni üçüncü basamağa
kadar oluşturulur.

Çocuğun kız olma ihtimaline a, erkek olma ihtimaline ise b diyelim.

(a+b)3 = a3 + 3a2+ 3ab2 + b3

Doğacak
 olan 3 çocuktan 2' sinin kız ve 1' inin erkek
 olma
 ihtimali: 3a2b' ye eşittir.

Bir çocuğun kız doğma ihtimali = a = 1/2

Bir çocuğun erkek doğma ihtimali = b = 1/2


Bu değerleri 3a2b denkleminde yerine yazarız.

3a2b = 3(1/2)1/2 3/8


 

Örnek 5: Heterozigot kahverengi gözlü bir anne ile heterozigot
kahverengi gözlü bir babadan oluşabilecek olan 4 çocuktan;
2' sinin kahverengi ve 2' sinin mavi gözlü olma ihtimali kaçtır?

 [ Kahverengi göz rengi baskın (K), mavi göz rengi çekinik (k) ]


Çözümü: 
Çocuk sayısı 4 olduğundan, pascal üçgeni dördüncü
basamağa kadar oluşturulur.
Çocuğun kahverengi gözlü olma ihtimaline a, mavi gözlü olma
ihtimaline ise 
diyelim.

(a+b)4 = a4 + 4a3b + 6a2b2 + 4ab3 + b4

Doğacak olan 4 çocuktan; ikisinin kahverengi ve ikisinin mavi gözlü
olma ihtimali: 6a2b2' ye eşittir.


Daha sonra, anne ve baba arasındaki göz rengi karakteri çaprazlaması yapılır.

Anne heterozigot kahverengi gözlü: Kk

Baba heterozigot kahverengi gözlü: Kk
 Çocuğun uzun boylu olma ihtimali: a = 3/4

Çocuğun kısa boylu olma ihtimali: b = 1/4


Bu değerleri 6a2b2 denkleminde yerine yazarız.

6a2b2  6(3/4)2(1/4)54/256 = 27/128


Örnek 6: Heterozigot uzun boylu bir anne ile heterozigot uzun boylu
 bir babadan oluşabilecek olan 5 çocuktan;
 3' ünün uzun ve 2' sinin kısa boylu olma ihtimali kaçtır?


 [ Uzun boyluluk geni baskın (U), kısa boyluluk çekinik (u) ]Çözümü: Çocuk sayısı 5 olduğundan, pascal üçgeni beşinci 
basamağa kadar oluşturulur.Çocuğun uzun boylu olma ihtimaline a, kısa boylu olma
ihtimaline ise 
diyelim.

(a+b)5 = a5 + 5a4b + 10a3b2 + 10a2b3 + 5ab4 +  b5


Doğacak olan 5 çocuktan; üçünün uzun ve ikisinin kısa boylu
olma ihtimali: 10a3b2' ye eşittir.Daha sonra, anne ve baba arasındaki boy uzunluğu karakteri
çaprazlaması yapılır.


Anne heterozigot uzun boylu: Uu

Baba heterozigot uzun boylu: Uu
Çocuğun uzun boylu olma ihtimali: a = 3/4

Çocuğun kısa boylu olma ihtimali: b =1/4

Bu değerleri 10a3b2 denkleminde yerine yazarız.

10a3b2  10(3/4)3(1/4)270/1024 = 135/512 

 web stats