ANA SAYFA


PLASTİDLER

 


 

***Plastidler:
 
→Bitkilerde ve bazı protista üyelerinde (öglena, algler...) bulunur.
→Yapılarında; halkasal DNA, RNA, ve ribozom organeli bulunur.
Çift zarlı organellerdir.
 
 
Plastidler; kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç gruba ayrılır.
 
 
 
 
Kloroplast:
 
→Yapısında bitkiye yeşil renk veren klorofil pigmenti bulunur.
 

 
Çift zarlı bir organeldir.
→İç zar içinde bulunan renksiz sıvıya stroma denir.
→Burada fotosentezin karanlık reaksiyonları gerçekleşir.
 
→Stroma sıvısının içinde tillakoit zarlar bulunur.
→Tillakoit zarların bir araya gelmesi ile grana yapısı oluşur.
→Bu kısımda klorofil ve ETS enzimleri bulunur.
→Burada fotosentezin ışık reaksiyonları gerçekleşir.
 
 
Görevi:
 
→Fotosentez yaparak inorganik maddelerden organik besin sentezler.
 

Kromoplast:
 
→Bitkiye yeşil renk dışındaki renkleri verir.
 
 
Örnek:
 
Karoten: Turucu renklidir. Havuçta bulunur.
Likopin: Kırmızı reklidir. Domateste bulunur.
Ksantofil: Sarı renklidir. Limonda bulunur.
 
 

 
Lökoplast:
 
Renksiz bir plastidtir.
→Genellikle bitkinin ışık görmeyen kısımlarında bulunur
 
 
Görevi:

→Besin depolar. (nişasta, yağ, protein...)
 
 
 
Not:
 
→Öglenada sadece kloroplast organeli bulunur.
 
→Bütün plastidler uygun koşullarda birbirine dönüşebilir.
 
 
 
→Bütün plastidlerde nişasta bulunur.
→Kloroplast organelinde özümleme nişastası bulunur.
→Lökoplast organelinde ise depo nişastası bulunur.

 

 
 

 
 
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats