ANA SAYFA


PASİF TAŞIMA

 
 
 

 

***Pasif taşıma:
 
Hücre zarından geçebilecek büyüklükte olan maddelerin, enerji harcamadan hücreye giriş-çıkışına pasif taşıma denir.
Enerji harcanmadan gerçekleştiğinden canlı ve cansız hücrelerde gerçekleşir. 
 
 
 
Pasif taşıma; difüzyon ve osmoz olmak üzere ikiye ayrılır.
 
 

 
 
Difüzyon: 
 
Küçük maddelerin, çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama enerji harcanmadan geçişine difüzyon denir.
Difüzyon, iki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder.
 

 
 
 
Difüzyon, basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve diyaliz olmak üzere; 3 gruba ayrılır.

 
 


Basit difüzyon:
 
Hücre zarı porlarından ya da fosfolipid tabakasından gerçekleşir.
Yağ asidi, gliserol ve yağda çözünen maddeler fosfolipid tabakasından geçer.
Suda çözünen maddeler, gazlar, amino asit, glikoz, früktoz, galaktoz…porlardan geçer.

 

Kolaylaştırılmış difüzyon:
 
Taşıyıcı protein ve enzim kullanılarak gerçekleşir.
ATP harcanmaz.

 

 
 
Not:
 
Gazlar haricindeki küçük moleküller kolaylaştırılmış difüzyonla geçer.
 
 
 
 
Diyaliz:
 
Seçici-geçirgen zardan ürenin difüzyonudur.
İki ortamın üre konsantrasyonu eşitleninceye kadar devam eder.
ATP harcanmaz.
Kan sıvısının madde konsantrasyonu ile diyaliz sıvısının madde konsantrasyonu üre dışında; izotonik (eşyoğun) olmalıdır.
 
 
 
 
 

 
Osmoz:
 
Suyun seçici geçirgen bir zardan az yoğun çözeltiden çok yoğun bir çözeltiye doğru geçişine osmoz denir.
ATP harcanmaz. İki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder.
 
 
 
 

 


enlightenedOsmotik basınç-Turgor basıncı-Çözeltiler
 

 
 
 
###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats