ANA SAYFA


KOFUL ORGANELİ


 


 

***Koful (vakuol): 
 
Tek zarlı bir organeldir.
→İçinde hücre özsuyu bulunur.
 
→Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıda, hayvan hücrelerinde küçük ve çok sayıda bulunur.
→Genç hücrelerde küçük, yaşlı hücrelerde büyüktür.
 
 
 
 
Görevi:
 
→Hücredeki fazla suyu ve atık maddeleri depolar.
→Hücrenin osmotik basıncını ayarlar.
→Bazı bitkilerde renk pigment maddesi bulundurur.
 
 
Örnek:
 
→Ortanca bitkisinde antosiyanin (antokyan) maddesi kofullarda depolanır.
→Bitki bu madde sayesinde; asidik topraklarda mavi-mor, bazik topraklarda pembe-beyaz renkli çiçek açar.
 
 
→Bazı hücrelerde özelleşmiş görevleri getirmek için özel kofullar bulunur.
 

*Özel kofullar:
 
 
 
 
 
**Kontraktil (vurgan) koful:  
 
→Tatlı sularda yaşayan bazı protista alemi üyelerinde bulunur. (amip, öglena, paramesyum...)
→Kontraktil koful hücre içine giren fazla suyu, ATP harcayarak dışarı pompalar.
 
 
 
 
**Besin kofulu:
 
→Hücre endositoz ile büyük besin molekülünü hücre içine aldığında besin kofulu oluşur.
 
 
 
**Sindirim kofulu:
 
→Besin kofulu lizozom ile birleştiğinde sindirim kofulu oluşur.
 
 
 
 
 
**Boşaltım kofulu (dışkı kofulu):
 
→Besinler sindirim kofulunda sindirildikten sonra, sindirim kofulu boşaltım kofuna dönüşür.
→Boşaltım kofulu içinde bulunan sindirim atıklarıekzositoz ile dışarı atılır.
 
 
 
 
**Salgı kofulu:
 
Hücre dışına gönderilecek olan büyük maddeler, salgı kofulunda bulunur.
→Salgı kofulundaki maddeler ekzositoz ile dışarı atılır.
 
 
 
 
 
Not:
 
→Kofullar; mitokondri ve plastidler hariç, hücredeki tüm zarlı yapı ve organellerden oluşabilir.
 
→Besin, sindirim, boşaltım ve salgı kofulları hücrede geçici olarak oluşturulur.

 

 
 

 
 
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats