ANA SAYFA


ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ

 
 
 
 
*Çözelti çeşitleri:

→Bir hücrenin içinde bulunduğu çözelti; hipotonik, izotonik ya da hipertonik olmak üzere 3 farklı şekilde olabilir.**Hipotonik çözelti:

 
→İçinde bulunan hücreye göre, yoğunluğu az olan çözeltidir.
 
 
Bir hücreyi hipotonik bir çözeltiye koyarsak; 
 
 
→Bitki hücresi, su alır ve turgor durumuna geçer.
 
→Hayvan hücresi, çözelti yoğunluğunun çok az olması durumunda; aşırı miktarda su alarak patlar.

→Bu olaya hemoliz denir. Hayvan hücresi saf su içine konulduğunda da hemoliz geçirir.

→Kontraktil kofula sahip olan bir hücre (amip, öglena, paramesyum...), hipotonik bir çözelti içine
    konulduğunda yaşamaya devam eder.


→Çünkü, kontraktil koful hücre içine giren fazla suyu enerji harcayarak dışarı atar. 
 
 

 
 
**İzotonik çözelti:
 
→İçinde bulunan hücreyle aynı yoğunluğa (eş yoğun) sahip olan çözeltidir.


 

Bir hücreyi izotonik bir çözeltiye koyarsak, durumunda herhangi bir değişiklik olmaz.

→Buna osmotik denge hali denir. 

**Hipertonik çözelti:
 
→İçinde bulunan hücreye göre, yoğunluğu çok olan çözeltidir.Bir hücreyi hipertonik çözeltiye koyarsak, hücre su kaybederek büzülür.

Bu olaya plazmoliz denir.

Plazmoliz olan bir hücreyi, hipotonik bir çözeltinin içine koyarsak; hücre su alarak eski haline geri döner.

Bu olaya deplazmoliz denir.

 
  
 

 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

########################################################################################### 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats