ANA SAYFA


DİFÜZYON

 

 

Difüzyon: 
 
Küçük maddelerin, çok yoğun ortamdan, az yoğun ortama enerji harcanmadan geçişine difüzyon denir.

Difüzyon, iki ortamın yoğunluğu eşitleninceye kadar devam eder.
 

 
 
 
Difüzyon, basit difüzyon, kolaylaştırılmış difüzyon ve diyaliz olmak üzere; 3 gruba ayrılır.

 
 


Basit difüzyon:
 
Hücre zarı porlarından ya da fosfolipid tabakasından gerçekleşir.
Yağ asidi, gliserol ve yağda çözünen maddeler fosfolipid tabakasından geçer.
Suda çözünen maddeler, gazlar, amino asit, glikoz, früktoz, galaktoz…porlardan geçer. 
Kolaylaştırılmış difüzyon:
 
Taşıyıcı protein ve enzim kullanılarak gerçekleşir.
ATP harcanmaz.

 

 
 
Not:
 
Gazlar haricindeki küçük moleküller kolaylaştırılmış difüzyonla geçer. 

Diyaliz:
 
Seçici-geçirgen zardan ürenin difüzyonudur.
İki ortamın üre konsantrasyonu eşitleninceye kadar devam eder.
ATP harcanmaz.
Kan sıvısının madde konsantrasyonu ile diyaliz sıvısının madde konsantrasyonu üre dışında; izotonik (eşyoğun) olmalıdır.
 
 
 

 
 
 
Difüzyonda maddelerin geçiş sırası:
 
 
                                                                        Küçük moleküller  > Büyük moleküller
 
                                                                        Yağı çözen  > Yağda çözünen > Suda çözünen
 
                                                                        Nötr  > Eksi yüklü iyon  >  Artı yüklü iyon
 
                                                                        Gazlar  >  Sıvılar > Katılar
 


 

 


enlightenedOsmotik basınç-Turgor basıncı-Çözeltiler

enlightenedAktif taşıma-Endositoz-Ekzositoz 
 
 
 
###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats