ANA SAYFA


ÖKARYOT CANLILAR
 
 

 
**Ökaryot canlılar:
 
Çekirdekli hücre taşıyan canlılardır.
 
→Hücrelerinde zarlı organeller bulunur.
 
→DNA' ları üzerinde histon proteinleri vardır.
 

 
→Ökaryot canlılar; protista, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar alemi
olmak üzere 4 gruba ayrılırlar.

 
 
 
 
 
***Protista alemi:
 
Genellikle tek hücreli canlılardan oluşur.
 
Çok hücreli türlerinde (algler) doku oluşumu görülmez.

→Bazı türlerinde (algler) hücre çeperi bulunur. 
 
→Protista alemi; kamçılılar, silliler, kök ayaklılar, sporlular,
cıvık mantarlar ve algler olmak üzere 6 grup altında incelenirler.

 
 
 
 
Kamçılılar (Flagellata):
 
→Öglena, Giardia, Noctiluca, Leishmania ve Trypanosoma
bu gruba girer.
 
 
Öglena:
 
Tatlı sularda yaşar.
 
→Taşıdığı kamçı ile aktif olarak yer değiştirebilir.
 
 
Kloroplast taşır.
 
→Hücre çeperi taşımaz.

→Hücre içine giren fazla suyu, dışarı atmaya yarayan
 kontraktil koful taşır.

 
→Sahip olduğu göz lekesi sayesinde ışığı algılar.

Pelikula adı verilen koruyucu bir örtüsü vardır.
 
→Eşeysiz, boyuna bölünerek çoğalır.
 
→Hem ototrof hem de heterotrof beslenir.
 
Fotosentez yaparak kendi besinini kendisi üretir ve aynı
zamanda dışarıdan hazır olarak besin alır.
Sililer (ciliata):

→Paramesyum, Stentor, Spirostomum, Euplotes bu gruba girer.


Paramesyum:

Tatlı sularda yaşar.
→Hücre çeperi taşımaz.

→Vücudunun dış yüzeyinde hareket etmeye ve besinleri
yakalamaya yarayan siller bulunur.

→Sillerin arasında trikosist adı verilen savunma iğneleri vardır.

Kontraktil koful taşır.

Çift çekirdeklidir.

Büyük çekirdek hücreyi yönetir ve eşeysiz üremeyi kontrol eder.

Küçük çekirdek ise eşeyli üremeyi kontrol eder.

→Hücre ağzı ve hücre anüsü bulunur.

Pelikula adı verilen koruyucu bir örtüsü vardır.

Heterotrof beslenir.

→Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

Eşeysiz enine bölünerek, eşeyli ise konjugasyon ile çoğalır.


Kök ayaklılar (Rhizopoda):

→Amip, Radiolaria ve Foraminifera bu gruba girer.Amip:

Tatlı sularda yaşar.

→Hücre çeperi taşımaz.

Yalancı ayak oluşturarak hareket eder ve besinlerini yakalar.

Kontraktil koful taşır.

Heterotrof olarak beslenir.

→Bazı türleri, iç parazit olarak yaşar ve amipli dizanteri 
hastalığına yol açar.

Eşeysiz bölünerek çoğalır.Not:


→Kök ayaklıların bazı türlerinde, silis ve CaCO3 yapılı
bir kabuk
 bulunur.
Sporlular (sporozoa):

→Plazmodyum, Eimeria, Gregarina bu gruba girer.


Plazmodyum:
İç parazit olup, sıtma hastalığına yol açar.

→Haraket organeli yoktur.


→Kontraktil koful ve hücre çeperi taşımaz.

→Eşeysiz ve eşeyli çoğalır.

Eşeysiz sporlaeşeyli ise döl almaşı (metagenez) ile çoğalır. 

 


web stats