ANA SAYFA

MONOSAKKARİTLERİN GENEL ÖZELLERİ VE GÖREVLERİ
 


►Monosakkaritler:

Tek bir şeker molekülünden oluşmuşlardır.

Genel formülleri CnH2nOn şeklindedir.

Sindirime uğramazlar.

Hücre zarından geçebilirler.

Suda çözünürler.

Yapılarında; en az 3, en fazla 8 karbon atomu bulunur. 

Canlılar için en önemli olanları; 3,5 ve 6 karbon atomu taşıyanlarıdır.


►►Triozlar: 

→Yapılarında 3 karbon atomu bulunur.

→Genel formülleri C3H6O3 şeklindedir.

Gliseraldehit 
(PGAL) örnek olarak verilebilir.

Gliseraldehit fotosentez ve solunum tepkimelerinde kullanılır.


→Bu molekül aynı zamanda organik bileşiklerin birbirine dönüşümünde görev alır. ►►Pentozlar:

→Yapılarında 5 karbon atomu bulunur.

→Pentozlar; riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki gruba ayrılır.

►►►Riboz:

RNA, ATP, NAD , NADP ve FAD moleküllerinin yapısında bulunur.


►►►Deoksiriboz:

DNA molekülünün yapısında bulunur.


►►Heksozlar:

Yapılarında 6 karbon atomu bulunur. 

→Genel formülleri C6H12O6 dır.

→Hekzoslar; glikoz, früktoz ve galaktoz olmak üzere 3 gruba ayrılır.

►►►Glikoz:

Fotosentez ve kemosentez yapan canlılar tarafından sentezlenir.

Meyvelerde ve kanda bol miktarda bulunur.

→Bu molekül bütün canlılar tarafından solunum (ATP üretimi) reaksiyonlarında kullanılır.


►►►Früktoz:

Bitkiler tarafından üretilir.

Meyvelerde bol miktarda bulunur.


►►►Galaktoz:

Memeli hayvanlar tarafından üretilir.

Sütte bulunur.

Not: 

→Bütün hekzoslar aynı atomlardan oluşmasına karşın, atomların dizilişleri farklı olduğundan;
    
farklı kimyasal özelliklere sahiptir.

→Glikoz, früktoz ve galaktoz, hücre zarından direkt geçtiğinden hayvan hücrelerinde bulunabilir.

Hücre zarından geçiş hızları: Galaktoz > Glikoz > Früktoz
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats