ANA SAYFA


ORTAMLARA GÖRE HÜCRENİN OSMOTİK VE TURGOR BASINCI DEĞİŞİMİ
    

1. Hipotonik (az yoğun) ortam:

 
→Hipotonik ortamda hücre su alır.

→Bunun sonucunda hücrenin osmotik basıncı azalırken, turgor basıncı ise artar.


 

2. Hipertonik (çok yoğun) ortam:

 
→Hipertonik ortamda hücre su kayderek büzülür. Bu olaya plazmoliz denir.

→Bunun sonucunda hücrenin osmotik basıncı artarken, turgor basıncı ise azalır.


Not: Plazmoliz olan bir hücreyi az yoğun (hipotonik) bir ortama koyduğumuzda, hücre kaybettiği suyu geri alır
ve eski haline geri döner. Bu olaya deplazmoliz denir.→Bunun sonucunda hücrenin osmotik basıncı azalırken, turgor basıncı ise artar.
3. İzotonik (eş yoğun) ortam:→İzotonik ortamda, birim zamanda hücre içine giren su miktarı ile hücre dışına çıkan su miktarı birbirine eşittir.

→Bu nedenle, böyle bir ortamda hücrenin osmotik ve turgor basıncı değişmez.

→Buna hücrenin osmotik denge hali denir.
 

 

 
 

 

BAŞA DÖN

ANA SAYFAYA DÖN

########################################################################################### 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats