ANA SAYFA


HÜCRE (6.sınıf)

 
 

→Canlıların, canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine hücre adı verilir.


Canlıları oluşturan yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralaması:

 


Örnekler:

Atom: Karbon atomu (C)

Molekül: Protein

Hücre: Deri hücresi

Doku: Kemik doku:

Organ: Ayak

Sistem: Sinir sistemi

Organizma: İnsan

 
 
Hücrenin yapısı:

Hücrenin yapısı; hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek olmak üzere 3 gruba ayrılır.
 
 


 1. Hücre zarı: Hücreyi dışarıdan saran; canlı, esnek, seçici-geçirgen ve saydam bir zardır.
 
Yapısında por adı verilen delikler bulunur.

Porlar hücre zarına seçici-geçirgen özelliği kazandırır.
 
Küçük maddeler porlardan geçerken, büyük maddeler ise geçemez.


Hücre zarının görevleri:

→Hücreyi korur, hücreye şekil verir ve madde giriş-çıkışını kontrol eder.


Bitki, bakteri ve mantarların hücre zarının dışında hücre duvarı (hücre çeperi) bulunur.


Hücre duvarı:


Cansızdır.

Seçici geçirgen değildir. (tam geçirgendir).


Hücre duvarının görevleri:


Hücreyi korur ve hücreye sağlamlık kazandırır.2. Sitoplazma:


Hücre zarı ile çekirdek arasını dolduran; yarı akışkan, saydam bir maddedir.

İçerisinde; su, mineraller, besinler, vitaminler, organeller ve atık maddeler bulunur.Sitoplazmanın görevleri:

→Hücredeki yaşamsal olayların gerçekleştiği yerdir.

→Organellere yataklık yapar ve onların 
ihtiyaç duydukları maddeleri bulundurur.


Organeller: hücredeki temel yaşamsal olayların gerçekleştiği yerlerdir.


Organeller; ribozom, endoplazmik retikulum, golgi aygıtı, lizozom, mitokondri, koful, sentrozom ve plastidler
    olmak üzere 8 gruba ayrılır.
 

 
 
 
a. Ribozom: 
 
Görevi: Protein üretir.b.Sentrozom (sentrioller):
Sadece hayvan hücrelerinde bulunur.


Görevi: Hücre bölünmesinde görevlidir.c. Endoplazmik retikulum:
Görevleri:

→Hücre içinde madde taşır.

→Hücreye desteklik sağlar.d. Golgi cisimciği (aygıtı):Salgı yapan organlarda bol miktarda bulunur. (tükürük ve göz yaşı bezi) 

Görevi:

→Salgı maddelerinin paketlenmesini ve salgılanmasını sağar.e. Lizozom:
Sadece hayvan hücrelerinde bulunur.


Görevleri:

→Hücre içi sindirim yapar. (besinleri parçalar)

→Mikropları yok eder.
f. Koful:
Bitki hücrelerinde koful büyük ve az sayıda; hayvan hücrelerinde ise küçük ve çok sayıda bulunur.

Genç hücrelerde küçük, yaşlı hücrelerde ise büyüktür.


Görevi:

→Hücredeki fazla suyu ve atık maddeleri depolar.g. Mitokondri: 

Görevi: Besinleri oksijenle parçalayarak enerji üretir.
 
 
 
h. Plastidler: 
 
Sadece bitkilerde bulunurlar.

Plastidler; kloroplast, kromoplast ve lökoplast olmak üzere üç gruba ayrılır. 
 
 
 Kloroplast:
 
 

Bitkinin yeşil kısımlarında bulunur.

Yapısında bitkiye yeşil rengini veren klorofil bulunur.

Görevi: Fotosentez yaparak  besin üretir.


Fotosentez denklemi:
 Kromoplast:
 
Bitkiye yeşil dışındaki renkleri verir.
 
 
Örnek: Domatese kırmızı, limona sarı ve havuca ise turuncu rengini verir.
 

 
Lökoplast:
 
Renksiz olup, bitkinin ışık görmeyen kısımlarında bulunur.
 
Besin depolama görevine sahiptir.
 
 
 

3. Çekirdek:
 
 
 
İçinde DNA ve çekirdekçik bulunur.

 
Çekirdeğin görevleri:
 
→Hücreyi yönetir.
 
Kalıtsal karakterleri taşır. (saç rengi, göz rengi, kan grubu...)

 
Not: Bakteri hücrelerinde çekirdek bulunmaz.Bitki ile hayvan hücresi arasındaki farklar:
 
 
 
 
 
 

###########################################################################################

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats