ANA SAYFA


FOSFOLİPİDLER
   



Fosfolipidler, fosfat içeren bileşiklerdir.

→Bu bileşikler, molekül yapılarında bulunan alkol türüne göre gliserofosfolipidler ve sfingomyelinler olmak
    üzere iki guruba ayrılırlar.



1. Gliserofosfolipidler (fosfogliseritler):

 →Bu fosfolipidlerin yapısında; 2 yağ asidi, 1 gliserol, 1 fosfat ve 1 kolin adı verilen azotlu bir bileşik bulunur.



→Gliserolofosfolipidler, hücre zarının yapısında bol miktarda bulunur.




2. Sfingomyelinler (fosfosfingozidler):

→Bu fosfolipidlerin yapısında; 1 yağ asidi, 1 sfingozin, 1 fosfat ve 1 kolin adı verilen azotlu bir bileşik bulunur.




→Sfingomyelinler, sinir hücrelerinin etrafını saran miyelin kılıfın yapısında bol miktarda bulunur.





enlightenedProteinler

enlightenedVitaminler



 
###########################################################################################
 
 





 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats