ANA SAYFA


FOSFOLİPİDLER
   Fosfolipidler, fosfat içeren bileşiklerdir.

→Bu bileşikler, molekül yapılarında bulunan alkol türüne göre gliserofosfolipidler ve sfingomyelinler olmak
    üzere iki guruba ayrılırlar.1. Gliserofosfolipidler (fosfogliseritler):

 →Bu fosfolipidlerin yapısında; 2 yağ asidi, 1 gliserol, 1 fosfat ve 1 kolin adı verilen azotlu bir bileşik bulunur.→Gliserolofosfolipidler, hücre zarının yapısında bol miktarda bulunur.
2. Sfingomyelinler (fosfosfingozidler):

→Bu fosfolipidlerin yapısında; 1 yağ asidi, 1 sfingozin, 1 fosfat ve 1 kolin adı verilen azotlu bir bileşik bulunur.
→Sfingomyelinler, sinir hücrelerinin etrafını saran miyelin kılıfın yapısında bol miktarda bulunur.

enlightenedProteinler

enlightenedVitaminler 
###########################################################################################
 
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats