ANA SAYFA


NÜKLEOTİD YAPISI

 
 
 
Nükleik asitlerin en küçük yapı birimine nükleotid denir.
 

 
Nükleotidin yapısı:
 
Nükleotid; azotlu organik baz, pentoz şeker ve fosforik asit olmak üzere 3 kısımdan oluşmuştur.
  Azotlu organik baz:  
 
→Azotlu organik baz; pürin ve primidin olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 


►►Pürin:
 
→Molekül yapısı çift halkalıdır.
Adenin ve guanin bazları bu gruba girer.
 
 ►►Primidin:
 
→Molekül yapısı tek halkalıdır.
Sitozin, timin ve urasil bazları bu gruba girer.
 
 

Not:
 
Adenin, guanin, sitozin ve timin bazları DNA' da bulunur.
 
Adenin, guanin, sitozin ve urasil bazları RNA' da bulunur.Pentoz şeker:
 
→Yapısında 5 karbon atomu bulunur.
 
→Pentoz şeker; riboz ve deoksiriboz olmak üzere iki gruba ayrılır.
 
 
 
→Riboz şeker, RNA molekülünün yapısında bulunur.
 
→Deoksiriboz şeker, DNA molekülünün yapısında bulunur.
 

 
 
Fosforik asit (Fosfat, H3PO4):
 
İnorganik yapılı olduğundan canlılar tarafından sentezlenemez.
Dışarıdan hazır olarak alınır.
 
 
 
 
Nükleotid sentezi:
 
→Öncelikle; baz ve şeker bağlanarak, nükleozit adı verilen molekülü oluşturur.
→Baz ile şeker arasında glikozit bağı kurulur.
 
 
 
 
 
→Daha sonra; nükleozit molekülüne fosfat molekülü bağlanarak nükleotid sentezlenir.
→Şeker ile fosfat arasında ester bağı kurulur.
 
 

 
 
 
→         Baz  +  şeker  + fosfat  --------------> Nükleotid + 2H2O
 
 
→    Nükleotid sayısı Azotlu baz sayısı Pentoz şeker sayısı = Fosfat sayısı

 
→Nükleotidler taşıdıkları şeker çeşidine göre adlandırılır.
→Nükleotid, deoksiriboz şekeri taşıyorsa; deoksiribonükleotid, riboz şekeri taşıyorsa; ribonükleotid olarak adlandırılır.
 

Örnek:
 
→DNA ve RNA' nın yapısında adenin nükleotidi bulunur.
DNA' nın yapısında bulunan adenine: adenin deoksiribonükleotid adı verilir.
RNA' nın yapısında bulunan adenine: adenin ribonükleotid adı verilir.

 
→Tüm canlılarda 8 çeşit nükleotid bulunur.

 
Örnek:
 
Deoksirionükleotidler: Adenin, guanin sitozin ve timin
Ribonükleotidler: Adenin, guanin, sitozin ve urasildir.


 


enlightenedDNA ve RNA 

enlightenedDNA ile ilgili hesaplama soruları
 
 
 


###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats