ANA SAYFA


İNORGANİK BİLEŞİKLER NELERDİR?

 
 
**İnorganik bileşikler: 

→Canlılar tarafından sentezlenemezler.
→Dışarıdan hazır olarak alınırlar.
Sindirilmezler.
→Hücre zarından, doğrudan geçerler.
→Enerji
 vermezler.
Yapıcı-onarıcı ve düzenleyici olarak görev yaparlar.


 

→İnorganik bileşikler; su, asit-bazlar ve mineraller olmak üzere üç gruba ayrılırlar. 
 
  
 


***Su: 
 
Ortalama olarak canlıların kütlesinin  %70’ i  sudur.
 
 
Suyun görevleri:

Vücut sıcaklığını ayarlar.
→Enzimlerin çalışabilmesi için minimun
%15 su gereklidir.
Sindirimde görevlidir.
→Zararlı maddelerin vücut dışına atılmasını sağlar.
 (Boşaltım olayı)
→Zehirli maddelerin zehir etkisini azaltır.
→Fotosentezde glikoz sentezinde görev alır.
→Fotosentezde ayrışarak atmosfere verilen 
oksijenin kaynağını oluşturur.
→Kanın ve vücut sıvılarının 
osmotik basıncının ayarlanmasında görev alır.
→Mükemmel bir çözücüdür.
→Dokulara besin, oksijen ve hormonların taşınmasında görev alır. 


 

 

***Asit ve bazlar:
 
→Suda iyonlaştıklarında; hidrojen iyonu (H+) veren maddelere asit, hidroksil iyonu (OH-) veren maddelere bazdenir.
 
Örnek:

                                    HCl 
(Hidroklorik asit) ---------------------> H+  +  Cl-
                                                                                      H2O
 
                          NaOH (Sodyum hidroksit) -------------------> Na+  +  OH-
                                                                                      H2O


Asit ve bazların görevleri:
 
→Sitoplazma ve vücut sıvılarının pH' nın ayarlanmasında görev alırlar.
 
 
 
→Böylece enzimlerin çalışabilmesi için uygun ortam oluşturmuş olurlar.
 
 
 

***Mineraller (tuzlar):
 
→Bunlardan en önemli olanları; Na, Cl, Mg, Ca, P, K, Fe, I, F ve N ' dur.
 
 
 
 
 

 

 ###########################################################################################
 

 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats