ANA SAYFA


NÜKLEİK ASİT SENTEZİ

 
 
 
¤Nükleik asit sentezi:
 
→Nükleotidler fosfodiester bağlarıyla bağlanarak, nükleik asitleri oluşturur.
 
→Fosfodiester bağı; birinci nükleotidin şeker grubu ile ikinci nükleotidin fosfat grubu arasında kurulur.
 
 
 
 
→          n(Nükleotid) ------------> Nükleik asit + (n-1)H2  (tek zincir için)

→          n(Nükleotid) ------------> Nükleik asit + (n-2)H2O   (çift zincir için)
 
 
 
Örnek:

→          n(A + G + S + U) -----------> RNA + (n-1)H2
 
→          n(A + G + S + T) -----------> DNA + (n-1)H2  (tek zincirli DNA)
 
→          n(A + G + S + T) -----------> DNA + (n-2)H2  (çift zincirli DNA)
 
 
 
 
Nükleik asitlerin baz, şeker ve fosfat kullanılarak sentezlenmesi:
 
 
→         n(Baz + Şeker + Fosfat) -----------> Nükleik asit + (3n-1)H2 (Tek zincir için)
 
→         n(Baz + Şeker + Fosfat) -----------> Nükleik asit + (3n-2)H2O   (Çift zincir için)
 
 
 
Örnek:
 
→         n(Baz + Şeker + Fosfat) -----------> RNA + (3n-1)H2O  
 
→         n(Baz + Şeker + Fosfat)  -----------> DNA + (3n-1)H2O   (tek zincirli DNA)
 
→         n(Baz + Şeker + Fosfat)  -----------> DNA + (3n-2)H2  (çift zincirli DNA)
 
 
 
 
 
 


###########################################################################################
 


 www.biyodoc.com     SİTENİN TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Bu websitesi webservis hosting paneli tarafindan olusturulmustur

web stats